Przyjęcie nowych podatków czy zaleceń dedykowanych gospodarce cyfrowej nie zostały zarekomendowane przez Organizacje Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), jednakże drogi do podjęcia jednostronnych działań zabezpieczających wciąż pozostają otwarte.

OECD przyjęła, że mimo, że niektóre aspekty gospodarki cyfrowej wiążą się szczególnie z ryzykiem związanym z działaniami BEPS (zwalczaniem unikania opodatkowania i transferu zysków), to „odseparowanie gospodarki cyfrowej od jej pozostałych aspektów dla celów podatkowych byłoby trudne, lub wręcz niemożliwe.”. Nic więc dziwnego, że w odniesieniu do gospodarki cyfrowej rekomendacje opierają się na szerszych założeniach oraz rekomendacjach przyjętych dla innych działań BEPS.

Czytaj więcej:

Wyzwania podatkowe (...)

(.pdf, Rozmiar: 292,69 KB)

Opracowanie i tłumaczenie na podstawie materiałów Grant Thornton w Wielkiej Brytanii.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Wyzwania podatkowe gospodarki cyfrowej

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Skontaktuj się

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.