16 maja 2017 r. w biuletynie informacji publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania. Projekt ten stanowi kontynuację zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2017 r. poz. 648), która to uregulowała zasady publikowania raportu Country by Country Reporting przez największe grupy kapitałowe.

Jak informowaliśmy Państwa w ramach poprzedniej publikacji, podmioty wchodzące w skład największych grup kapitałowych zobowiązane są do składania tzw. raportu Country by Country Reporting (dalej również jako: CbCR). Pomimo, iż ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami określa zasady oraz reguły, którymi posiłkować powinny się podmioty zobowiązane do składania takiego raportu, nie określała ona do tej pory zakresu informacji jakie należy w takim raporcie umieścić.

W projekcie rozporządzenia z dnia 4 maja 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów określił w sposób szczegółowy, jakie informacje powinna zawierać informacja o grupie podmiotów. Przykładowy wzór sprawozdania CbCR opracowany przez Zespół Cen Transferowych Grant Thornton na podstawie wytycznych przedstawionych w rozporządzeniu udostępniamy Państwu tutaj:

Wzór sprawozdania CbCR

(.pdf, Rozmiar: 139,97 KB)

Pomimo szerokiego zakresu informacji, jakie należy zgromadzić na potrzeby sporządzenia raportu CbCR, ustawodawca przewiduje pewne uproszczenie. Jednostka raportująca niezbędne dane może pozyskać ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych czy innych dokumentów (wymaganych ustawowo sprawozdań finansowych odrębnej jednostki, sprawozdań finansowych dla organów nadzorczych lub dokumentacji wewnętrznej przygotowanej na potrzeby rachunkowości zarządczej). Jednocześnie nie wymaga się uzgadniania wartości liczbowych (wielkości przychodów, zysków i podatków) ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Nie jest również wymagane dokonywanie jakichkolwiek korekt z powodu różnic w zasadach rachunkowości obowiązujących w różnych państwach/terytoriach w których działają podmioty należące do grupy kapitałowej.

W ocenie ustawodawcy na dzień dzisiejszy obowiązkiem składania raportu CbCR obarczone jest ok. 100 jednostek pełniących funkcję podmiotu dominującego w grupie. Mając na względzie fakt, że obowiązkiem raportowania może zostać obarczony również podmiot zależny w grupie (o czym szerzej informowaliśmy w ramach artykułu „Country by Country Reporting weszło w życie w zmienionej formule„, w praktyce liczba przewidziana przez ustawodawcę może być o wiele większa.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

Należy jednakże podkreślić, że projekt rozporządzenia z dnia 4 maja 2017 r. jest obecnie (tj. w maju 2017 r.) na etapie konsultacji publicznych. Mając na uwadze powyższe należy mieć na uwadze fakt, że finalny kształt zakresu danych wymaganych do zaraportowania w CbCR może jeszcze ulec zmianie. Jednocześnie podatnicy wciąż oczekują na publikację wzoru dokumentu elektronicznego który służyć będzie do wypełniania raportu CbCR.

AUTOR: Aleksandra Markiewicz, Konsultant, Zespół Cen Transferowych

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Wzór raportu CbCR – jakie dane trzeba gromadzić

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.