Zgodnie z prawem każdy z nas może zostać pracodawcą, i nie zawsze związane jest to z koniecznością zakładania działalności gospodarczej. Bowiem każdy przeciętny Kowalski czy Nowak może zatrudnić pomoc domową czy opiekunkę do dziecka.

Jak zostać „pracodawcą” krok po kroku?

Najpierw musimy ustalić z pracownikiem warunki zatrudnienia oraz rodzaj umowy. Następnie należy zgłosić zawarcie umowy z pracownikiem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, na formularzu ZUS ZFA zgłaszamy się jako płatnik składek (pracodawca), a na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA zgłaszamy naszego pracownika. Na zgłoszenie pracownika mamy 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Należy pamiętać, iż co miesiąc należy składać dokumenty rozliczeniowe za naszego pracownika. Na podstawie druków ZUS RCA lub ZUS RZA wypełniamy ZUS DRA, a skompletowany zestaw dokumentów przekazujemy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Również jako pracodawca musimy pamiętać, aby do 28. lutego kolejnego roku  przekazać pracownikowi informację roczną o zapłaconych przez nas jako pracodawców składek na ubezpieczenia społeczne.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Zatrudnienie pomocy domowej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

Pracodawcą oraz stroną umowy będzie osoba fizyczna z imienia i nazwiska – nie działalność, więc jak wykazać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych takie zgłoszenie?

Takiego „prywatnego” pracownika dołączamy do dokumentacji związanej z prowadzoną przez nas działalnością, tzn. zgłaszamy pracownika do ubezpieczenia na kodzie pracowniczym 0110 XX (przy umowie o pracę) oraz wykazujemy w dokumentach rozliczeniowych naszej działalności gospodarczej. Ponieważ osoba prowadząca działalność gospodarczą jest już zgłoszona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie ma możliwości dokonania ponownego zgłoszenia na identyfikatorach płatnika. Co oznacza, że do celów rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych łączymy wszystkich zatrudnionych przez siebie pracowników. Również zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należne z tytułu umowy o pracę powinny być przekazywane co miesiąc łącznie bez rozdzielania na „prywatnych” pracowników.

Należy jednak pamiętać, o rozdzieleniu kosztów przy księgowaniu, ale to już temat na zupełnie odrębny artykuł.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie „Zatrudnienie prywatne” przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Skontaktuj się

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Poproś o kontakt

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów