Kończy się czas na złożenie oświadczenia następczego WH-OSC dla płatników, którzy dokonywali dalszych wypłat pasywnych względem tego samego podatnika bez pobrania podatku u źródła lub przy zastosowaniu stawki niższej niż podstawowa po złożeniu pierwotnego oświadczenia WH-OSC.

Kto ma obowiązek złożyć oświadczenie następcze WH-OSC?

Obowiązek złożenia oświadczenia następczego WH-OSC spoczywa na płatnikach podatku WHT którzy korzystając z prawa niepobrania podatku lub zastosowania stawki preferencyjnej wynikającej z odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:

  • złożyli w 2023 r. oświadczenie pierwotne WH-OSC – z uwagi na wypłatę określonych należności pasywnych o wartości powyżej 2 mln złotych

oraz

  • po złożeniu oświadczenia pierwotnego WH-OSC dokonali w 2023 r. kolejny wypłat należności pasywnych
Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Termin na złożenie oświadczenia następczego WH-OSC

Oświadczenie następcze należy złożyć nie później niż do 31 stycznia 2024 r. w przypadku, gdy u płatnika, rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu. W przypadku płatników, których rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym, termin dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia następczego WH-OSC upływa ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Złożone oświadczenie (pierwotne i następcze) dotyczą u płatnika wyłącznie jednego roku podatkowego. W przypadku dokonywania w 2024 r. kolejnych wypłat określonych należności pasywnych, należy ponownie dokonać weryfikacji warunków umożliwiających złożenie oświadczenia pierwotnego i po spełnieniu warunków – oświadczenia następczego (do 31 stycznia 2025 r.).

Czasu pozostało już naprawdę niewiele, a złożenie formularza WH-OSC przez stronę rządową nie należy do czynności intuicyjnych. Obecnie obowiązują nowe elektroniczne formularze, których sposób składania zasadniczo różni się od wcześniej stosowanych interaktywnych formularzy składanych przez eDeklaracje.

W razie wątpliwości czy powyższy obowiązek dotyczy Państwa, bardzo prosimy o kontakt. Pozostajemy do Państwa dyspozycji zarówno w zakresie zdefiniowania obowiązku złożenia oświadczenia następczego WH-OSC, jak również w zakresie wsparcia w złożeniu przedmiotowej deklaracji.

AUTOR: Patryk Kanigowski, Senior Konsultant w Zespole Bieżącego Doradztwa Podatkowego

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Dominika Dobek

Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Skontaktuj się

Dominika Dobek

Doradca Podatkowy

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.