Treść artykułu

Państwa rozwijające się zwracają coraz większą uwagę na środowisko, energię i zasoby naturalne. Podczas wyznaczania strategii traktują te czynniki, jako jedne z kluczowych mogących stymulować, bądź spowolnić wzrost. Z kolei duże korporacje zauważyły, że poprzez ochronę środowiska nie tylko dbają o planetę, ale mogą osiągnąć dodatkowe korzyści.

W ostatnich latach wiele państw poszukuje optymalnego rozwiązania w zakresie doboru bezpiecznych źródeł energii. Jest to spowodowane wzrostem kosztów wydobycia w ramach tradycyjnych źródeł energii, naciskami na redukcję zanieczyszczeń oraz nasilającymi się konfliktami politycznymi i katastrofami ekologicznymi. Ponadto w ostatnich latach mogliśmy zaobserwować znaczącą zmianę w podejściu firm i przedsiębiorców do zużycia i zanieczyszczenia wody. Największe globalne koncerny takie jak Coca-Cola, Nestle czy Accor rozpoczęły inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia wody, a także ograniczenie poziomu zanieczyszczeń.

Sprawdź Konsulting biznesowy Grant Thornton

 

W okresie poprzedzającym Konferencję ONZ w Peru na temat zmian klimatycznych Grant Thornton przeprowadził ogólnoświatowe badanie przedsiębiorstw na temat zrównoważonego rozwoju. Jak wykazały nasze analizy, zarówno koszt energii jak i dostęp do surowców naturalnych jest dużo ważniejszym czynnikiem dla przedsiębiorstw z krajów rozwijających się niż dla firm z rynków rozwiniętych. Z drugiej jednak strony tylko kilka przedsiębiorstw z Europy i USA zadeklarowało zmianę źródeł energii na te bardziej przyjazne dla środowiska.

Zapraszamy do zapoznania się z >> RAPORTEM <<

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane