fbpx

Treść artykułu

Zawirowania gospodarcze wywołane pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 jednych skłaniają do sprzedaży marniejącego w oczach biznesu, a innych do wykorzystywania szans akwizycyjnych na okazyjnych warunkach. Jeszcze inni poszukują inwestorów finansowych, którzy pomogą przetrwać kryzys (np. w ramach tzw. „Tarczy Finansowej PFR”).

Zakres usługi M&A w kontekście pandemii:

 1. Strukturyzację transakcji w ujęciu biznesowym, prawnym i podatkowym oraz wsparcie w określeniu kluczowych warunków transakcji, włączając wycenę przedmiotu transakcji,
 2. Badanie due diligence prawne, finansowe i podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii na biznes i zawarte umowy,
 3. Przygotowanie kompletnej dokumentacji transakcyjnej przez wyspecjalizowanych w transakcjach prawników (w szczególności projektu umowy inwestycyjnej, np. umowy sprzedaży udziałów), uwzględniającej konsekwencje pandemii koronawirusa, w szczególności w drodze odpowiedniego sformułowania:
  • Mechanizmu kalkulacji i rozliczenia ceny uwzględniającego zmiany w wartości przedmiotu transakcji na skutek pandemii,
  • warunków zawieszających realizację transakcji,
  • oświadczeń i zapewnień stron odpowiednich do rodzaju planowanej transakcji i adresujących wpływ pandemii na prowadzony biznes, a także zaadresowanie zidentyfikowanych szczególnych ryzyk prawnych związanych z transakcją,
  • zasad odpowiedzialności stron i zabezpieczeń wykonania zobowiązań transakcyjnych,
  • zasad prowadzenia działalności w okresie przejściowym pomiędzy podpisaniem dokumentacji transakcyjnej a zamknięciem transakcji,
  • mechanizmu umożliwiającego zdalną finalizację transakcji,
  • prawo odstąpienia od transakcji, w szczególności z uwagi na nadzwyczajną zmianę okoliczności (tzw. „material adverse change”), czy siłę wyższą,
 1. Czynny udział w negocjacjach postanowień dokumentacji transakcyjnej, aż do uzgodnienia ich finalnej wersji i zamknięcia transakcji,
 2. Pozyskanie zgód organów Państwa na transakcję (np. UOKiK, KOWR),
 3. Nawigowanie i koordynację wszelkich elementów tego złożonego procesu.

Zespół Grant Thornton składa się z doświadczonych specjalistów, w szczególności radców prawnych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, którzy zostali wyposażeni w narzędzia informatyczne pozwalające na pełną i płynną realizację usług w trybie pracy zdalnej, w tym także na odbywanie telekonferencji oraz wideokonferencji, także z osobami spoza naszej organizacji.

Ważny fragment

Tym samym jesteśmy gotowi do bieżącego reagowania na Państwa potrzeby i realizacji powierzonych nam zadań w sposób niezakłócony przez aktualne okoliczności, spowodowane pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19.

Nasz zespół na bieżąco monitoruje i omawia sytuację związaną ze skutkami pandemii, w celu jak najlepszego dostosowania się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji i zapewnienia Państwu odpowiedniego wsparcia i należytego poziomu usług w tych nadzwyczajnych okolicznościach.

Doradztwo M&A – nasze doświadczenie

Doradcy Grant Thornton mają bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze transakcji fuzji i przejęć, począwszy od ustalenia struktury transakcji i kluczowych warunków i due diligence, przez sporządzenie kompletnej dokumentacji transakcyjnej i jej wynegocjowanie po organizację zamknięcia transakcji, zarówno po stronie niezależnych przedsiębiorców krajowych, jak i dla międzynarodowych grup kapitałowych. Nasza wiedza i doświadczenie pozwala nam na dostosowanie się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynkach i uwzględnienie tych okoliczności w obsługiwanym procesie. W odróżnieniu od tradycyjnych kancelarii prawnych do transakcji podchodzimy w sposób kompletny, identyfikując i właściwie adresując istotne kwestie biznesowe, finansowe, prawne i podatkowe.

Inne artykuły z kategorii: Koronawirus – usługi pomocowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane