Kontrola podatkowa i skarbowa

Kontakt

Uczestnictwo doradcy podatkowego w postępowaniu przed organami podatkowymi lub skarbowymi pozwala ograniczyć uciążliwości związane z udziałem w samym postępowaniu kontrolnym, ale przede wszystkim umożliwia skuteczną obronę przed zarzutami już na samym początku i w trakcie postępowania. To właśnie obrana strategia i metody działania w celu obrony racji podatnika decydują o sukcesie podczas kontroli.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i doskonałej znajomości praktyki działania organów skarbowych, doradcy podatkowi Grant Thornton skutecznie wspierają swoich Klientów w uzyskaniu korzystnych rozstrzygnięć w spornych sprawach podatkowych na możliwie najwcześniejszym etapie postępowania.

W zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, nasze działania obejmują kompleksowe doradztwo, w tym reprezentowanie Klienta w czasie postępowania w kolejnych instancjach oraz przed sądami administracyjnymi lub ograniczają się do przygotowania dokumentów w trakcie postępowania. Bieżąca współpraca z Klientem zapewnia wypracowanie spójnej i właściwej strategii postępowania.

Nasze wsparcie obejmuje zagadnienia dotyczące podatków dochodowych, podatku od towarów i usług (VAT), akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych i ceł.

Jak poradzić sobie z kontrolą?

Sukces w sporze z organami podatkowymi i skarbowymi zależy do dwóch elementów.

  1. Przygotowania merytorycznego, czyli umiejętności uzasadnienia, na bazie obowiązujących przepisów prawa,  prawidłowości rozwiązań, które zostały przyjęte w przedsiębiorstwie.
  2. Przygotowania proceduralnego, czyli umiejętnego korzystania z praw przyznanych podatnikowi w obowiązujących przepisach.

Skuteczność podejmowanych działań jest tym większa, im wcześniej zastosuje się właściwie te zasady.

Zaufany, stały doradca, który zna podatnika, jego branżę i specyfikę działalności z pewnością świetnie sobie poradzi w trakcie kontroli.

Zakres wsparcia w trakcie kontroli podatkowej lub skarbowej:

  • opracowanie najkorzystniejszej strategii postępowania w trakcie kontroli skarbowej, podatkowej lub postępowania podatkowego
  • reprezentowanie w charakterze pełnomocnika w trakcie kontroli skarbowej, podatkowej lub postępowania podatkowego oraz prowadzenie spraw przed izbami skarbowymi
  • opracowanie wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań i innych pism procesowych
  • uczestnictwo i doradztwo w trakcie przesłuchań pracowników podatnika oraz przy składaniu przez nich wyjaśnień
  • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i reprezentowanie podatników przed tymi sądami w charakterze pełnomocnika
  • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i reprezentowanie podatników w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • wsparcie w zakresie odzyskania nadpłaconych podatków i uzyskania wiążących interpretacji podatkowych

Ponadto organizujemy szkolenia i warsztaty służące przygotowaniu podatników do uczestnictwa w kontroli skarbowej, podatkowej i postępowaniu podatkowym.

Więcej informacji na temat wsparcia w postępowaniach podatkowych przez Grant Thornton można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą.

Wybrane Publikacje

5 najważniejszych zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego

Czytaj więcej →

Nowa definicja działalności gospodarczej – kosmetyka czy rewolucja?

Czytaj więcej →

Jeden rachunek dla wszystkich składek ZUS od 2018 r.

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Optymalizacje podatkowe

Bieżące doradztwo podatkowe

Interpretacje podatkowe

Audyt podatkowy

Skontaktuj się z nami