Przedawnienie zobowiązania podatkowego – ważny wyrok WSA [CASE STUDY]

Po ponad 5 latach prowadzenia sprawy przed Urzędem Celno-Skarbowym z satysfakcją informujemy o uzyskanym dla klienta pozytywnym wyroku (I SA/Rz 14/24). Skład sędziowski nie miał wątpliwości, że w sprawie o zobowiązanie określone decyzją UCS na blisko 5 mln zł doszło do instrumentalnego wykorzystania instytucji wszczęcia postępowania karnego skarbowego.

Po ponad 5 latach prowadzenia sprawy przed Urzędem Celno-Skarbowym z satysfakcją informujemy o uzyskanym dla klienta pozytywnym wyroku (I SA/Rz 14/24). Skład sędziowski nie miał wątpliwości, że w sprawie o zobowiązanie określone decyzją UCS na blisko 5 mln zł doszło do instrumentalnego wykorzystania instytucji wszczęcia postępowania karnego skarbowego.


Podatek u źródła (WHT) – odraczanie wejścia w życie przepisów nie zawsze pomaga

3 lata – tyle czasu minęło od planowanego wejścia w życie nowych regulacji dotyczących podatku u źródła (WHT) do ich ostatecznego wprowadzenia na początku 2022 r. Przepisy te zostały zresztą w międzyczasie zmienione, choć główne zasady pozostały takie same.

3 lata – tyle czasu minęło od planowanego wejścia w życie nowych regulacji dotyczących podatku u źródła (WHT) do ich ostatecznego wprowadzenia na początku 2022 r. Przepisy te zostały zresztą w międzyczasie zmienione, choć główne zasady pozostały takie same.


Podatek u źródła (WHT) w Polsce – ważne zmiany od 2022 r.

Przychody podmiotów zagranicznych mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy polskie przedsiębiorstwa dokonują  płatności za określone usługi niematerialne, dywidendy, odsetki, należności…

Przychody podmiotów zagranicznych mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy polskie przedsiębiorstwa dokonują  płatności za określone usługi niematerialne, dywidendy, odsetki, należności…


Jak udokumentować rzeczywisty charakter usług niematerialnych?

Większość podatników nabywa usługi niematerialne, jednak nie każdy pamięta o ich właściwym udokumentowaniu. Brak odpowiedniej dokumentacji może nieść ze sobą poważne konsekwencje w przypadku zaliczenia…

Większość podatników nabywa usługi niematerialne, jednak nie każdy pamięta o ich właściwym udokumentowaniu. Brak odpowiedniej dokumentacji może nieść ze sobą poważne konsekwencje w przypadku zaliczenia…


CIT nie tylko w Polsce, czyli zmiany w opodatkowaniu zagranicznej jednostki kontrolowanej

Polski Ład przewiduje zmiany zasad opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej. Propozycją tych zmian powinni zainteresować się w szczególności polscy podatnicy, którzy posiadają udziały lub sprawują kontrolę…

Polski Ład przewiduje zmiany zasad opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej. Propozycją tych zmian powinni zainteresować się w szczególności polscy podatnicy, którzy posiadają udziały lub sprawują kontrolę…


Udowodnij, że nie jesteś wielbłądem, czyli podatek od przerzuconych dochodów, podmioty powiązane i art. 24aa ustawy CIT

Wśród propozycji związanych z Polskim Ładem (zgodnie ze stanem na 29 października 2021 r., po zakończeniu prac w Senacie) coraz większe kontrowersje budzi proponowany art.…

Wśród propozycji związanych z Polskim Ładem (zgodnie ze stanem na 29 października 2021 r., po zakończeniu prac w Senacie) coraz większe kontrowersje budzi proponowany art.…


Podatek u źródła od usług pośrednictwa handlowego

Przez lata organy podatkowe potwierdzały, że usługi pośrednictwa handlowego nie są objęte podatkiem u źródła. Pomimo, że sprawa nie budziła zbyt dużych wątpliwości, podatnicy z…

Przez lata organy podatkowe potwierdzały, że usługi pośrednictwa handlowego nie są objęte podatkiem u źródła. Pomimo, że sprawa nie budziła zbyt dużych wątpliwości, podatnicy z…