Grupę VAT może utworzyć co najmniej dwóch lub więcej podatników VAT powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, a jako jej członkowie nadal stanowią niezależne jednostki w obrocie gospodarczym, ale na gruncie podatku VAT przestają być odrębnymi podatnikami na rzecz jednego wspólnego podatnika, jakim staje się grupa VAT.

Grupa VAT nabywa status podatnika VAT z dniem wskazanym w umowie o utworzeniu grupy, nie wcześniej jednak niż z dniem dokonania rejestracji.

Utworzenie grupy VAT pozwala na uproszczenie transakcji dokonywanych pomiędzy członkami tej samej grupy VAT, bowiem czynności pomiędzy nimi pozostają poza zakresem opodatkowania VAT, a tym samym nie wymagają dokumentowania fakturami. Utworzenie grupy VAT może okazać się korzystne nie tylko dla Podatkowych Grup Kapitałowych, czy dla podmiotów prowadzących działalność zwolnioną z opodatkowania, w tym poprzez generowanie oszczędności, poprawę płynności finansowej wyeliminowanie ryzyk podatkowych oraz ograniczenie obowiązków dokumentacyjnych i administracyjnych, w szczególności w zakresie transakcji wewnątrzgrupowych.

Warto zatem rozważyć utworzenie grupy VAT, ale przed podjęciem decyzji o jej zarejestrowaniu należy opracować zasady rozliczania VAT i dokumentowania transakcji wewnątrz i na zewnątrz grupy VAT, sposobu rozliczeń zdarzeń mających miejsce przed jej powstaniem, zdarzeń zachodzących w toku jej funkcjonowania oraz zasad rozliczeń w związku z utratą przez grupę statusu podatnika VAT.

Raport Grupa VAT

Aspekty praktyczne

Pobierz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.