Koncentracja na kluczowych rynkach doprowadziła do rekordowych łącznych globalnych przychodów Grant Thornton International, w wysokości 5,45 miliarda USD w roku finansowym zakończonym 30 września 2018 r. To wzrost o 9,4% w porównaniu z poprzednim rokiem i najwyższa dynamika od sześciu lat.

Rozwój napędzany był głównie przez:

  • silny wzrost na rynkach rozwiniętych w tym, w Europie (7,7%), gdzie ponad połowa firm członkowskich zwiększyła przychody o więcej niż 10%;
  • fuzje podmiotów w Japonii i Południowej Afryce połączone z silnym wzrostem organicznym w Azji i Pacyfiku oraz w Afryce, zapewniające wyraźny wzrost w obu regionach (odpowiednio 18,7% i 54,7%);
  • szczególnie wysoki wzrost przychodów z usług podatkowych (14,8%) i doradczych (10,4%) w całej organizacji.
Peter Bodin

CEO Grant Thornton International Ltd

Przede wszystkim chciałbym wyrazić uznanie dla zaangażowania, pasji i determinacji naszych pracowników, co pomogło w osiągnięciu tak fantastycznego wyniku. Nasz sukces w tym roku jest wynikiem założonego, strategicznego skoncentrowania się na naszej podstawowej grupie docelowej, czyli średniej wielkości przedsiębiorstwach, oraz na naszych kluczowych rynkach. Jasne określenie miejsc, w których chcemy rozwijać, oraz dbałość o jakość usług oferowanych na tych rynkach pozwoliły osiągną wysoką dynamikę rozwoju organizacji.

Silny wzrost przychodów globalnych Grant Thornton jest częściowo zasługą również Grant Thornton Polska. W ostatnim roku finansowym, zakończonym 30 czerwca 2018 r., osiągnął on rekordowy wzrost przychodów – o 25 proc. rok do roku (do 71 mln zł), co jest zasługą zarówno rozwoju organicznego, jak i przeprowadzonych fuzji i przejęć.