fbpx

Treść artykułu

Zarówno system kontroli wewnętrznej jak i audyt wewnętrzny są elementami składającymi się na ład korporacyjny (governance), a więc na sposób, w jaki organizacja jest zarządzana. Jednocześnie trudno ocenić, który ze wspomnianych instrumentów ładu korporacyjnego jest bardziej istotny dla realizacji celów spółki. Raczej należałoby stwierdzić, że oba są niezbędne i komplementarne wobec siebie.

Najprościej różnicę pomiędzy kontrolą a audytem można przedstawić w sposób następujący – kontrola jest to porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, natomiast audyt jest to ocena czy stan faktyczny jest odpowiedni dla zapewnienia realizacji celów wraz ze wskazaniem kierunków niezbędnych zmian.

Poznaj Mroczne Historie audytorów wewnętrznych

Wzajemną relację pomiędzy kontrolą wewnętrzną a audytem wewnętrznym trafnie oddają definicje opracowane przez Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA1:

Kontrola wewnętrzna polega na podejmowaniu przez kierownictwo wszelkich czynności zwiększających prawdopodobieństwo osiągnięcia ustalonych celów. Pojęcie systemu kontroli oznacza zintegrowany zbiór elementów i czynności kontrolnych wykorzystywanych przez organizację do realizacji jej celów.

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną, obiektywnie zapewniającą i doradczą, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga on organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia skuteczności zarządzania ryzykiem, kontroli i governance.

Sprawdź Audyt wewnętrzny Grant Thornton

W związku z powyższym audyt wewnętrzny powinniśmy traktować jako narzędzie, które po pierwsze ma zapewnić doskonalenie kontroli wewnętrznej funkcjonującej w spółce. Po drugie obszar kontroli wewnętrznej jest tylko jednym z obszarów, w których działa audyt wewnętrzny.

Dodatkowo, w świetle przytoczonej definicji, warto podkreślić rolę doradczą audytu. Służby audytu wewnętrznego mogą być wykorzystywane nie tylko do oceny przyjętych rozwiązań, ale również jako eksperci, którzy (przy zachowaniu odpowiednich założeń gwarantujących niezależność) mogą doradzać w jakim zakresie i w jaki sposób wprowadzić niezbędne zmiany w zarządzaniu ryzykiem, kontroli i governance.

Ważny fragment

Audyt wewnętrzny powinniśmy traktować jako narzędzie, które po pierwsze ma zapewnić doskonalenie kontroli wewnętrznej funkcjonującej w spółce. Po drugie obszar kontroli wewnętrznej jest tylko jednym z obszarów, w których działa audyt wewnętrzny.

W poniższej tabeli podsumowano różnice oraz relacje jakie zachodzą pomiędzy audytem wewnętrznym a kontrolą wewnętrzną:

 

tabela

Chcesz wdrożyć audyt wewnętrzny lub kontrolę wewnętrzną w swojej firmie?

Paweł Trzeciak, tel. +48 607 665 739, pawel.trzeciak@pl.gt.com

 

AUTOR: Anatol Skitek, Partner, Departament Doradztwa

Skontaktuj się

Paweł Trzeciak

Dyrektor Zespołu Business Risk Services, Biegły rewident

Specjalizacje

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Konsulting biznesowy Zobacz wszystkie

Zarządzanie relacjami z dostawcami

W celu optymalnego wykorzystania wartości wynikającej z podpisanej umowy z dostawcą, kolejnym etapem strategicznego zarządzania obszarem zakupowym powinno być zarządzanie relacjami z dostawcami (Supplier Relationship Management, SRM).

Napisz scenariusz sukcesji dla Twojej firmy

„Czarny łabędź” skłonił w tym roku wiele firm rodzinnych do refleksji nad przyszłością biznesu. Wiele z nich napisało już swoje scenariusze i rozpoczęło procesy sukcesyjne. Początek nowego roku to czas postanowień i uruchamiania zmian, a…

Strategic Sourcing – fundament strategicznej funkcji zakupów

Obszar zakupowy organizacji, dzięki ustrukturyzowanym działaniom o długofalowym charakterze, przyczynia się do wzrostu konkurencyjności całej organizacji. W ramach kategorii zakupowej kluczowe znaczenie ma Strategic Sourcing, który definiuje jej strategię i stanowi fundament dalszych działań generujących…

Najczęściej czytane