Wartość polskiej branż firm wykorzystujących technologie kosmiczne wynosi od 7,3 do 12,5 mld zł – wynika z szacunków firmy audytorsko-doradczo-outsourcingowej Grant Thornton.

Biznes na świecie w coraz większym stopniu korzysta z dorobku naukowców zajmujących się kosmosem i jego eksploracją. Coraz więcej firm wdraża do własnej produkcji technologie, które powstały na potrzeby astronautyki. Jak wynika z obliczeń Space Foundation, globalna branża technologii kosmicznych osiągnęła w 2014 r. przychody na poziomie 330 mld USD.

Firma Grant Thornton – przy okazji zbliżającej się premiery nowej części filmu „Gwiezdne wojny” – postanowiła sprawdzić, jak w tym kosmicznym wyścigu radzą sobie polscy przedsiębiorcy. Okazuje się, że całkiem dobrze. Jak wynika z raportu „Gwiezdny biznes”, wartość polskiej branży kosmicznej liczona jest w miliardach złotych i z roku na rok mocno rośnie.

 

Paweł Zaczyński

Dyrektor Branży Nowe Technologie, Media, Telekomunikacja

Przy wycenie branży przyjęliśmy metodologię zakładającą dwa podejścia – wąskie i szerokie. W podejściu wąskim pod uwagę braliśmy firmy, które w dużym stopniu opierają swój model biznesowy na wykorzystaniu technologii wywodzących się z astronautyki i bez tych rozwiązań właściwie nie były w stanie kontynuować działalności w obecnej formie (np. producenci nawigacji samochodowych czy innych urządzeń opartych na technologii GPS). W ujęciu szerszym uwzględniliśmy natomiast też firmy, które w pewnym stopniu wykorzystują technologie kosmiczne, ale byłyby w stanie bez nich funkcjonować, np. linie lotnicze.

 

Według szacunków Grant Thornton, wartość branży w ujęciu wąskim wyniosła 7,3 mld zł, a w ujęciu szerokim – 12,5 mld zł. Według prognozy na 2015 r., wartość ta wyniesie odpowiednio 8,4 i 13,7 mld zł.

kosmos_podejscia

– Polskie firmy coraz odważniej sięgają po technologie, które swój rodowód mają w astronautyce i badaniu przestrzeni kosmicznej. Technologie te stały się bazą dla cały nowych branż w polskiej gospodarce, których rynek sięga już miliardów złotych, a zatrudnienie liczone jest w tysiącach. Biorąc pod uwagę dynamikę, z jaką te branże rosną, można zakładać, że technologie kosmiczne będą z roku na rok coraz silniej podbijać polski PKB – komentuje Paweł Zaczyński.

Gwiezdny biznes

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Biznesowe gwiezdne wojny

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.