fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Sytuacja gospodarcza, będąca wynikiem panującej pandemii, nie zachęca przedsiębiorców do podejmowania decyzji o realizacji inwestycji. Aby jednak zachęcić firmy do realizacji nowych projektów inwestycyjnych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) przygotowało szereg ułatwień w pozyskaniu dofinansowania w ramach Kredytu na innowacje technologiczne realizowanego z działania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa odczuwa bardzo wiele firm. Nawet te, które mimo niekorzystnej sytuacji radzą sobie dobrze, nie są skore do podejmowania decyzji o nowych inwestycjach. Pomóc w podjęciu im tej decyzji mają nowe warunki pozyskania wsparcia w ramach Kredytu na innowacje technologiczne.

Wsparcie w ramach działania 3.2.2. POIR Kredyt na innowacje technologiczne można pozyskać na zakup i/lub wdrożenie nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, towarów, procesów lub usług.Dofinansowanie udzielane jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom.

CO zalicza się do wydatków kwalifikowanych

Do wydatków kwalifikowanych zalicza się m.in. wydatki na:

 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej
 • zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych
 • zakup robót i materiałów budowlanych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna przeznaczona na spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Sprawdź Dotacje z UE Grant Thornton

Proces aplikowania o premię technologiczną wygląda następująco:

 1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
 2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu.
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
 4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
 5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Ważny fragment

Wysokość dofinansowania (w postaci premii technologicznej) wynosi od 20% do 70% i zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Nabór wniosków o dofinansowanie na nowych, łatwiejszych zasadach wystartuje już 1 czerwca i potrwa do końca roku.

W ramach ułatwień i zachęt dla przedsiębiorców wprowadzono następujące zmiany:

 • wprowadzono brak górnego limitu premii technologicznej (do tej pory wynosiła ona 6 mln zł)
 • zniesiono wymóg innowacyjności inwestycji w skali kraju, wystarczy udowodnić, że innowacja będzie na poziomie firmy
 • rozszerzono katalog wydatków kwalifikowanych (wsparcie sfinansuje nie tylko zakup i montaż środków trwałych, ale też koszty ich transportu; sfinansować będzie można również koszty ekspertyz i projektów technicznych zleconych zewnętrznym doradcom, które są niezbędne do realizacji inwestycji; kwalifikowalne będą też wydatki związane z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych lub prawnych związanych z inwestycją technologiczną)
 • wprowadzono możliwość sfinansowania kredytem 100% kosztów kwalifikowanych projektu (do tej pory przedsiębiorca musiał mieć wkład własny na pokrycie co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych).

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo europejskie Zobacz wszystkie

Pierwszy konkurs z KPO dla przedsiębiorstw

21 września 2022 r. został ogłoszony pierwszy konkurs dla przedsiębiorstw w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Póki co ze środków KPO skorzystają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa lub…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane