Treść artykułu

Aż 56 proc. średnich i dużych firm w Polsce wprowadza w ciągu roku do oferty nowe pozycje. Jednak niewiele z nich wie, że prowadzi w ten sposób działalność badawczo-rozwojową, a tym samym kwalifikuje się do uzyskania ulgi podatkowej i dotacji unijnej.

Polska gospodarka pełna jest firm stale pracujących nad nowymi produktami. W raporcie przygotowanym przez firmę Grant Thornton oraz studio projektowo-badawcze EDISONDA (należące do grupy Grant Thornton) przebadano 500 losowo wybranych dużych i średnich firm produkcyjno-usługowych w Polsce. Sprawdzono, czy w ciągu ostatniego roku informowały one na swoich stronach internetowych, że wprowadziły na rynek nowy produkt bądź usługę.

Okazuje się, że w ten sposób swoją ofertę rozszerzyło aż 56 proc. zbadanych przedsiębiorstw. To bardzo pozytywne wyniki. Oznaczają, że w przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce prace nad nowymi produktami są niemal stałym elementem działalności.

Najwięcej nowości na rynek wprowadzają firmy z branży spożywczej – w ostatnim roku zrobiło to 76 proc. badanych firm tej branży. Również branża budowlana i meblarska często tworzy nowe oferty dla swoich klientów – odpowiednio 66 proc. i 65 proc.

Wykres: Odsetek firm w Polsce, które w ostatnich 12 miesiącach informowały na swoich stronach internetowych, że wprowadziły do oferty nowe produkty

 

O ile w polskiej gospodarce wprowadzanie nowych produktów na rynek stało się niemal codziennością, o tyle niewiele polskich przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z tego, że od kosztów poniesionych na prace nad nowymi produktami może rozliczyć tzw. ulgę podatkową na badania i rozwój. W 2017 roku skorzystało z niej tylko 565 firm, co w skali całej polskiej gospodarki wydaje się niewielką liczbą (wobec np. 15 tys. średnich i dużych firm niefinansowych i niehandlowych). Tymczasem niemal każda firma tworząca nowy produkt – w mniejszym lub większym stopniu – prowadzi zwykle działania badawczo-rozwojowe.

Podobnie wygląda sytuacja przy dotacjach unijnych na inwestycje w B+R. Ich popularność wśród polskich firm również nie jest wysoka. Według raportu, spośród przebadanych 500 średnich i dużych firm po dotacje unijne w 2017 r. sięgnęło tylko 4 proc. podmiotów. Wydaje się, że – podobnie jak przy uldze – wiele firm miało szanse na dotację, ale z niej nie skorzystało.

Jak sięgnąć po wsparcie na prace B+R? Jak wprowadzać na rynek nowy produkt? Czytaj więcej w raporcie (do pobrania poniżej).

Zobacz prezentację

Informacja prasowa do raportu

(.docx, Rozmiar: 178,61 KB)

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box Grant Thornton

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane