fbpx

Treść artykułu

Ofensywa w polskich inwestycjach dobiega końca? Średnie i duże przedsiębiorstwa wyraźnie rewidują swoje plany inwestycyjne – wynika z raportu „Plany pracodawców na 2020 rok”.

Ostatnie lata to okres silnego wzrostu inwestycji w Polsce. Przez ostanie trzy lata wzrosły łącznie o 25,7 proc. (z 79 do 99 mld zł). Niestety, 2020 rok nie będzie już tak dobry. Ankietowani przez Grant Thornton menedżerowie średnich i dużych firm nadal chcą zwiększać inwestycje, ale już w znacznie mniejszej skali niż przed rokiem. We wszystkich z pięciu obszarów, o które pytaliśmy, przedsiębiorcy redukują w dół swoje plany.

Najwięcej – 37 proc. – polskich firm deklaruje zwiększenie nakładów na wykwalifikowanych pracowników, co jest prawdopodobnie efektem obecnych w ostatnich latach problemów firm ze znalezieniem pracowników. Tegoroczny wynik jest jednak o 11 pkt. proc. niższy niż przed rokiem.

Sprawdź Audyt Grant Thornton

W drugiej kolejności firmy planują zwiększyć inwestycje w linie produkcyjne i maszyny – deklaruje tak 30 proc. badanych. To aż o 28 pkt. proc. mniej niż rok temu. Na trzecim miejscu znalazły się technologie IT (28 proc. wobec 41 proc. rok temu). Najmocniej weryfikowane są plany związane z inwestycjami w budynki – obecnie wzrost planuje 9 proc. firm wobec 29 proc. przed rokiem.

Wykres. Odsetek średnich i dużych firm w Polsce, które planują w najbliższych 12 miesiącach zwiększyć nakłady inwestycyjne w poszczególnych obszarach, pomniejszony o odsetek firm, które planują je zmniejszyć (w proc.)

Marcin Diakonowicz

Partner w Departamencie Audytu Grant Thornton

Przez ostatnie dwa lata inwestycje były jednym z najważniejszych, a może wręcz najważniejszym motorem napędowym polskiej gospodarki. Niestety od kilku miesięcy widoczne są symptomy spowolnienia gospodarczego. Przedsiębiorcy widząc, że popyt w najbliższych kwartałach może już nie rosnąć w takim tempie, jak dotychczas, zaczęli nieco ograniczać swoje inwestycje. Jeśli dodać do tego rosnące w coraz szybszym tempie koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, nie dziwi fakt, że wyniki naszego badania nie przynoszą dobrych wieści. Do inwestycyjnej recesji nam jeszcze daleko, ale okres boomu mamy już za sobą.

Pobierz raport

Zobacz prezentację

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Audyt Zobacz wszystkie

Terminy raportowania w czasie epidemii

Projekt ustawy przewiduje, iż w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii Ministerstwo Finansów może wydać rozporządzenie zmieniające wynikające z ustawy o rachunkowości terminy sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do rejestru sprawozdań finansowych. W…

Obowiązek sprawozdawczy przytłacza polskie firmy

Średniej wielkości firma w Polsce musi rocznie wysłać do urzędów 208 różnego rodzaju formularzy, druków i sprawozdań. Pomimo prób ograniczenia sprawozdawczości, przez ostatnie pięć lat niewiele się w tej kwestii nie zmieniło.

Najczęściej czytane