W trakcie kryzysu w 2008 r. wielu podatników „odpuściło” kwestie należytej staranności podatkowej, koncentrując się na ratowaniu biznesu. Później tego żałowali, bo kontrolujący wytykali im wszystkie błędy. Wyciągamy więc wnioski z historii. Przewidujemy, że wskutek uszczuplonego budżetu fiskus zwiększy liczbę kontroli podatkowych. Trzeba zatem się do tego dobrze przygotować. Ruszamy więc z nowym cyklem: 12 przykazań podatkowej staranności po koronawirusie.

Mniej w budżecie

Ministerstwo Finansów podało, że dochody budżetu państwa za pierwsze cztery miesiące 2020 roku okazały się o 9 miliardów niższe niż rok wcześniej. Największe spadki dotyczą podatku CIT (29% r/r). W dodatku wydatki wzrosły o 19 miliardów złotych.

Tę dziurę trzeba będzie jakoś załatać. Przewidujemy natężone kontrole podatkowe i wnikliwe analizowanie przez kontrolujących, czy podatnicy mają wszystkie dokumenty, oświadczenia czy certyfikaty uprawniające do stosowania stawek obniżonych w podatku u źródła, stawek zerowych w VAT czy innych preferencji podatkowych. Czy właściwie wywiązali się ze wszystkich obowiązków i jak to udokumentowali.

Żniwa dla oszustów

Tym bardziej, że czas epidemii to żniwa dla oszustów. Poprzez ograniczenia nałożone w związku z COVID-19 transakcje odbywają się bez kontaktu fizycznego z kontrahentem, trudniej jest zweryfikować rzeczywistą działalność dostawcy, „złote interesy” pojawiają się jak grzyby po deszczu. To wszystko powoduje, że obecnie, łatwiej niż wcześniej, można paść ofiarą oszustwa, zostać wplątanym w karuzelę podatkową, czy zrealizować transakcję z kontrahentem, który jest nieuczciwy. Dlatego nie można zapomnieć o dochowaniu należytej staranności.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Procedury podatkowe
Dowiedz się więcej

O należytej staranności

Obowiązek jej dochowania znajdziemy w wielu aktach prawnych. Zaczynając od ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, poprzez ustawy podatkowe, m.in. Ordynację podatkową, która wprost wskazuje na obowiązek posiadania procedury MDR, ustawę CIT/PIT, nakładającą wymóg dochowania należytej staranności w wielu sytuacjach, w szczególności w ramach poboru podatku u źródła. Mamy jeszcze wynikający z Ustawy VAT obowiązek kompletowania wybranych dokumentów aby zachować prawo do odliczenia oraz stosowania stawki 0%i tzw. Metodykę Ministerstwa Finansów dot. należytej staranności w VAT.

Również analiza orzeczeń sądów administracyjnych prowadzi do wniosku, że to podatnik musi ciągle udowadniać, że działał w dobrej wierze i dochował należytej staranności. Jeśli tego nie robi, grożą mu sankcje.

Wreszcie, Ministerstwo Finansów opublikowało niedawno projekt wytycznych dotyczących Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego. Ważne i obowiązkowe dla podatników, którzy chcieliby zawrzeć tzw. umowę o współdziałanie. Ale inni też mogą czerpać wskazówki z tego dokumentu. Znajdziemy tam oczekiwania urzędników w stosunku do m.in.:

 • strategii podatkowej,
 • zarządzania ryzykiem podatkowym,
 • delegowania zadań na właściwe osoby w firmie,
 • zarządzania kadrami, informacjami oraz infrastrukturą IT.

Tę właśnie problematykę chcemy poruszyć w naszym nowym cyklu. Znajdziecie w nim Państwo 12 artykułów z praktycznymi poradami jak dochować należytej staranności – jakimi kryteriami się kierować, jakich pracowników zaangażować, jakim obszarom działalności poświęcić szczególną uwagę, by stworzyć własne „procedury należytej staranności podatkowej” – dla jednych mniej, dla innych bardziej szczegółowe i rozbudowane, ale zawsze poprawiające nasze bezpieczeństwo.

Braki w budżecie trzeba będzie uzupełnić, więc na wzmożone kontrole trzeba się po prostu przygotować. Jednym ze sposobów jest należyta staranność i dobrze przygotowane polityki podatkowe,

12 przykazań podatkowej staranności po koronawirusie

 1. Historia zatoczy koło, czyli co zrobi fiskus po koronawirusie
 2. Pewne są śmierć i podatki, czyli obowiązki podatników w czasie trwania i po pandemii
 3. Czy procedury to bzdury? Czyli o tym, czy warto mieć procedury podatkowe
 4. Kontrahenci lepsi i gorsi, czyli jak podzielić kontrahentów
 5. Nie tylko księgowi, czyli rola różnych pracowników w rozliczeniach podatkowych
 6. Łańcuch dowodzenia, czyli o odpowiedzialności
 7. Czas na dupokryjki, czyli kiedy i jak sięgać po zabezpieczenia urzędowe
 8. Sygnaliści wystąp, czyli anonimowe informowanie o naruszeniach
 9. Kiedy fiskus puka do twych drzwi, czyli zasady działania w przypadku kontroli
 10. Kontrola najwyższą formą zaufania, czyli nadzór rozliczeń podatkowych w firmie
 11. Do szuflady czy do pieca? Czyli o archiwizacji
 12. Nic nie może wiecznie trwać, czyli jak być czujnym

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Procedury podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.