Przedsiębiorcy z terenu województwa opolskiego już niedługo będą mogli ubiegać się o środki unijne na inwestycje z zakresu informatyzacji przedsiębiorstw. Ogłoszony przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki konkurs umożliwia wsparcie zarówno systemów informatycznych i komunikacyjnych usprawniających działania wewnętrzne firmy, jak również systemy obsługi klientów.

W dniach od 12 do 19 września 2016 r. osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia unijnego będą mogły ubiegać się o środki finansowe w ramach Działania 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP, Poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach, RPO Opolskiego. Ogłoszony konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i dotyczy tzw. wsparcia technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach czy mobilnych aplikacji usprawniających lub poszerzających zakres działalności firm. Dofinansowaniu będą podlegały trzy typy projektów:

  1. Wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B),
  2. Wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E),
  3. Wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Opolscy przedsiębiorcy w ramach powyższego naboru będą mogli uzyskać dofinansowanie m.in. na zakup koniecznego do obsługi tworzonych systemów teleinformatycznych sprzętu – komputerów, serwerów czy oprogramowania.

Środki przeznaczone dla opolskich firm pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i obejmują kwotę łączną 17,4 mln zł. Minimalne dofinansowanie, o które będzie można się ubiegać to 100 tyś zł, natomiast maksymalne dofinansowanie wynosi 1 mln zł. Kwota dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa (od 40 do 70 procent).

Dodatkowe preferencje przewidziane są dla przedsiębiorstw ekologicznych i inwestycji ekologicznych, a także dla projektów wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionu.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2017 r.

Jak zapowiada Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ogłoszony konkurs to nie ostatnie rozdanie unijnego wsparcia przeznaczonego na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w tym roku. Na tego typu inwestycje w opolskich firmach przewidziano łącznie 260 mln zł.

AUTOR: Marta Niespodzińska, Doradztwo europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Inwestycje teleinformatyczne w przedsiębiorstwach z województwa opolskiego

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Skontaktuj się

Szymon Wróblewski

Partner Zarządzający

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.