Bez dobrego User Experience (doświadczenia użytkownika) trudno o sukces produktu lub usługi. Tymczasem wiele start-upów wciąż nie potrafi określić kim będą klienci tworzonych przez nie rozwiązań. Czy na pewno?

Studio projektowo-badawcze EDISONDA (część Grupy Grant Thornton) oraz hubraum (inkubator technologiczny Deutsche Telekom) przeprowadziły badanie Growth UX Study. Do wypełnienia ankiety zaproszono ponad 100 start-upów z Polski i zagranicy, a wyniki uzupełniono serią wywiadów pogłębionych.

Hubert Turaj

Analiza przyczyn porażek start-upów ujawnia, że główną ich grupą (obok problemów finansowych i personalnych) są względy produktowo-marketingowe. Na dwie pierwsze dobra strategia UX niestety nie pomoże, ale dla trzeciej z nich zrozumienie rynku i odbiorców ma znaczenie fundamentalne. Techniki User Experience Design pomagają wykryć problem, zaprojektować model biznesowy, stworzyć narzędzie, które odpowie na potrzeby użytkowników oraz sprawdzić, czy jest ono dla nich zrozumiałe i intuicyjne w użyciu.

Tym czasem większość badanych zwraca uwagę, że w początkowych stadiach rozwoju start-upu nie ma miejsca na podejście UX-owe, które zakłada określenie odbiorców, walidację pomysłu oraz badania z użytkownikami. Prawie 64% badanych start-upów jeszcze przed testami dąży do stworzenia zaawansowanej i już działającej wersji beta produktu. Dużą grupę stanowią też start-upy, które w ogóle pomijają etap prototypowania i od razu budują gotowe rozwiązanie.

Niestety, budowanie tego typu biznesu „na czuja” może prowadzić do konieczności redesignu lub całkowitej zmiany produktu po wprowadzeniu go na rynek i konfrontacji z wymaganiami odbiorców. Taka sytuacja oznacza najczęściej znacznie wyższe koszty. Jak ich uniknąć?

 

Jak start-upy praktykują UX?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Konsulting cyfrowy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Michał Madura

Client Success Director, EDISONDA

Skontaktuj się

Michał Madura

Client Success Director, EDISONDA

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.