Już 1 lipca 2021 r. wejdą w życie przepisy regulujące elektroniczne postępowanie przed Krajowym Rejestrem Sądowym. Dla spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców oznacza to obowiązek składania wszelkich wniosków wyłącznie w formie elektronicznej. Tradycyjne wnioski papierowe nie wywołają żadnych skutków prawnych.

eKRS czyli Portal Rejestrów Sądowych dostępny jest pod następującym adresem: Portal Rejestrów Sądowych (ms.gov.pl)

Rewolucyjne zmiany: wniosek do KRS tylko w wersji elektronicznej od 1 lipca 2021r.

O tym, że planowane są zmiany w procedurze postępowania przez Krajowym Rejestrem Sądowym głośno jest o dłuższego czasu. Termin wejścia w życie przepisów – określony pierwotnie jeszcze na 2020 r. – był kilkukrotnie przesuwany, a zgodnie z obecnymi regulacjami przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r.

Zgodnie z założeniami, od 1 lipca 2021 r. wszystkie wnioski o wpis (zarówno pierwszy, jak i późniejsze wpisy zmian) oraz wykreślenie kierowane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będą składane wyłącznie w formie elektronicznej i będą musiały być opatrzone odpowiednim podpisem elektronicznym osoby reprezentującej daną jednostkę (profil zaufany, ePUAP, podpis osobisty). Wnioski złożone w tradycyjnej, papierowej formie nie będą przez sąd rozpoznawane. Podobnie, załączniki do wniosków również będą składane w formie elektronicznej, chociaż ustawodawca przewidział możliwość uzupełnienia wniosku złożonego elektronicznie o dokumenty w formie papierowej w ciągu 3 dni. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule W 2021 wnioski o wpis do KRS tylko drogą elektroniczną. Z kolei wnioski złożone przed 1 lipca 2021 r. składane są i rozpoznawane są jak dotychczas.

Zmiany dotyczą podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców. Podmioty wpisane wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SPZOZ będą miały wybór. Mogą one skorzystać z nowej, elektronicznej formuły albo w dalszym ciągu składać wnioski w znanej, papierowej wersji.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

Niepewna data wejścia w życie nowych przepisów o KRS

Wejście w życie ustawy zmieniającej powinno nastąpić za kilka dni, tymczasem system dotychczas nie został uruchomiony. Przedsiębiorcy i fachowi pełnomocnicy nie mają możliwości podejrzenia, w jaki sposób oprogramowanie będzie funkcjonowało po 1 lipca 2021 r., co jest o tyle problematyczne, że ustawodawca nie przewidział żadnego okresu przejściowego, w którym możliwe byłoby składanie wniosków zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Co więcej, z informacji przekazywanych telefonicznie przez sądy zlokalizowane w największych polskich miastach wynika, że ani pracownicy, ani systemy elektroniczne nie są przygotowane na planowaną rewolucję. Na ten moment brak jednak informacji o ponownym przesunięciu terminu, należy się zatem przygotować na funkcjonowanie w nowej, zmienionej formule.

Wnioski o wpis do KRS drogą elektroniczną – czego można spodziewać się 1 lipca 2021 r.?

Z pewnością wejściu w życie nowych regulacji będzie towarzyszyło dużo zamieszania, dlatego jeśli jest to możliwe, rekomendujemy złożenie wniosków o wpis do KRS jeszcze przed 1 lipca 2021 r. Wnioski takie będą rozpoznawane według obecnej procedury i z pewnością ograniczy to ilość dodatkowej pracy i nerwów. Elektroniczne formularze będą nowością dla przedsiębiorców i fachowych pełnomocników. Z pewnością będą zawierały ograniczenia dotyczące edycji dokumentów, prawdopodobnie uiszczenie opłaty możliwe będzie tylko w formule automatycznego przelewu. Pewnym wyzwaniem może też być obowiązek elektronicznego podpisu wniosku, jak i załączników.

Co więcej, bazując na naszych dotychczasowych doświadczeniach związanych z wprowadzeniem elektronicznych sprawozdań finansowych, CRBR, a także z funkcjonowaniem systemu s24  należy spodziewać się braku dostępu do systemów Krajowego Rejestru Sądowego zarówno 1 lipca, jak i w dniach poprzedzających i następujących po tej dacie. Uruchomienie nowych funkcjonalności, scalenie ich z istniejącym systemem zwykle wymagało wyłączenia dostępu do całego systemu. Oznaczało to w praktyce np. brak możliwości dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego i pobierania z niego odpisów.

Ważny fragment

W związku z tym rekomendujemy pobranie odpisów, sprawdzenie danych kontrahentów z wyprzedzeniem, może się okazać bowiem, że nie będzie to możliwe 1 lipca 2021 r. Co więcej, nie rekomendujemy wnioskowania o dokonanie wpisów celowanych w tym terminie.

Planowane zmiany w funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego w pewnością są dobre i docelowo wypłyną pozytywnie na tempo rozpoznawania wniosków przez sądy. Na początku, należy się spodziewać jednak sporego zamieszania i dużych problemów organizacyjnych i technicznych, dlatego też rekomendujemy przygotowanie się do zmian poprzez złożenie wniosków z wyprzedzeniem, pobranie odpisów i unikanie kontaktów z Krajowym Rejestrze Sądowym w dacie wejścia w życie zmian.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.