fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Początek roku to dla działów księgowości czas wzmożonego wysiłku. Trwają prace nad zakończeniem roku obrotowego, przygotowaniem sprawozdań finansowych, sporządzeniem rocznych deklaracji podatku dochodowego.

Roczne zeznanie podatkowe CIT

Kulminacyjnym momentem zmagań jest 31 marca, dzień w którym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym podatnicy kończący rok obrotowy 31 grudnia, zobligowani są do złożenia rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Niezbędne formularze do zeznania CIT

Zeznanie składa się za pomocą formularza CIT-8, wraz z załącznikami, takimi jak:

 • CIT – 8/O – informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych
  i zwolnionych z podatku;
 • CIT-ST- informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych;
 • SSE-R –rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia;
 • CIT-D informacji o otrzymanych darowiznach.

Inne wymagane deklaracje związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych

Koncentrując się na pracach związanych z zakończeniem roku, nie można pominąć innej istotnej daty. Mowa tu o końcu pierwszego miesiąca roku następującego po zakończeniu roku podatkowego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych dnia 31 stycznia podatnicy i płatnicy są zobowiązani przekazać do właściwego urzędu skarbowego poniższe deklaracje:

 • CIT-6R – deklaracja o wysokości pobranego podatku od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
 • CIT-6AR – deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału
  w zyskach osób prawnych ( spółki zwolnione z podatku na podstawie art. 22 ust 4 ustawy);
 • CIT-9R – deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych
  do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców;
 • CIT-10Z -deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów ( przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP;
 • CIT -11R –deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT6-AR.

Warto pamiętać o terminowym składaniu deklaracji do urzędu skarbowego, ponieważ niedotrzymanie terminu może się spotkać z nakładanymi na podatników sankcjami, takimi jak kara grzywny wymierzana na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego.

Skontaktuj się

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Wady i zalety Krajowego Systemu e-Faktur

Rada Unii Europejskiej 17 czerwca br. wydała decyzję wykonawczą w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia obligatoryjnego systemu e-Fakturowania. Jakie problemy w związku z wdrożeniem KSeF mogą spotkać przedsiębiorców oraz jakie korzyści wiążą się z jego…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane