Treść artykułu

Zmiany w ustawie o rachunkowości w zakresie powiązań doprowadziły do sytuacji, w której dwie spółki w rozumieniu słownika języka polskiego są ze sobą powiązane, lecz w rozumieniu ustawy o rachunkowości w pierwszej z nich druga jest wykazywana jako pozostała jednostka, w której dana jednostka posiada zaangażowanie w kapitale; a w drugiej z nich pierwsza jest wykazywana jako jednostka niepowiązana. Przy zachowaniu stałej, niezmiennej relacji.

Jakie jednostki wyróżniamy w praktyce?

Wychodząc od teorii, wyróżniamy:

  • jednostki powiązane,
  • jednostki niepowiązane,
  • pozostałe jednostki, w których dana jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

 

Terminologia z Ustawy o Rachunkowości

Zgodnie z Art. 3. Ust. 1 Ustawy o rachunkowości:

  • Jednostki powiązane to dwie lub więcej jednostek wchodzących w skład danej grupy kapitałowej,
  • zaś grupa kapitałowa to jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi.

Oznacza to, że jednostkami powiązanymi są: jednostka dominująca oraz jednostki od niej zależne (układ pionowy grupy), a także jednostki zależne od tej samej jednostki dominującej (układ poziomy grupy).

Pozostałe jednostki, w których dana jednostka posiada zaangażowanie w kapitale to jednostki, które nie są jednostkami zależnymi i w których jednostka posiada jakikolwiek udział, mający charakter trwałego powiązania (dłużej niż rok), tj. jednostek stowarzyszonych, współzależnych, a także dane dotyczące znaczącego inwestora oraz wspólnika jednostki współzależnej.

Zatem dochodzi do sytuacji, w której nie ma wzajemności:

przykład

W księgach  Spółki 1, Spółkę 3 wykazujemy jako powiązaną.

W księgach Spółki 2, Spółkę 3 wykazujemy jako pozostałe jednostki, w których dana jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.

W księgach Spółki 3, Spółkę 1 wykazujemy jako powiązaną.

W księgach Spółki 3, Spółkę 2 wykazujemy jako niepowiązaną.

 

AUTOR: Anna Zapart

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane