fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy pod koniec stycznia ruszyli na kontrole – zdalne i hybrydowe. Co sprawdzają i jak się przygotować do ewentualnej kontroli z PIP?

Od 25 stycznia 2021 r. na polecenie zastępcy Głównego Inspektora Pracy Jarosława Leśniewskiego inspektorzy pracy przystąpili do prowadzenia kontroli w zakładach pracy w sposób zdalny oraz hybrydowy. Co jest ich głównym zadaniem?

  • Zweryfikowanie skarg, które wpłynęły do PIP w poprzednim roku.
  • Sprawdzenie przestrzegania przepisów tarcz antykryzysowych w zakresie ochrony miejsc pracy.
  • Zweryfikowanie procedur związanych z wprowadzeniem pracy zdalnej.
  • Sprawdzanie zaktualizowanych ocen ryzyka zawodowego.

Jaki jest powód wznowienia kontroli z PIP, mimo pandemii?

Do tej pory, ze względu na stan epidemii, inspektorzy powstrzymywali się od czynności kontrolnych, jednak – jak podaje Państwowa Inspekcja Pracy – ze względu na naruszanie przepisów w zakresie prawnej ochrony pracy konieczne było wznowienie kontroli w sposób dostosowany do obecnej sytuacji epidemicznej.

Obecnie inspektorzy prowadzą czynności kontrolne w sposób zdalny, tj. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz w sposób hybrydowy, łączący elementy kontroli zdalnych i kontroli bezpośrednich, przeprowadzanych w siedzibach firm.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Kiedy i na jakich zasadach są prowadzone zdalne kontrole z PIP?

Kontrole zdalne będą przeprowadzane przez inspektorów PIP, gdy ustalenie stanu faktycznego nie będzie wymagało ich obecności w siedzibie pracodawcy. W sposób zdalny będą wykonywane czynności polegające na:

  • oględzinach dokumentów,
  • pozyskiwaniu pisemnych i ustnych informacji oraz oświadczeń, których prawo żądania okazania wynika z art. 23 ust. 1 pkt 3-6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1251).

Zdalne kontrole mogą dotyczyć zasadności skarg o niewypłaceniu wynagrodzeń czy naruszenia przepisów o czasie pracy.

Ważny fragment

Ważne! Kontrole zdalne PIP mogą być przeprowadzane tylko za zgodą pracodawcy. Jeśli pracodawca nie wyrazi zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych w sposób zdalny, inspektor zaplanuje i przeprowadzi kontrolę bezpośrednio w siedzibie firmy.

Z jakich narzędzi komunikacji korzysta PIP podczas kontroli zdalnych?

Kontrole zdalne z PIP mogą odbywać się za pośrednictwem operatora pocztowego lub środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem platformy usług administracji publicznej ePUAP, służbowej poczty elektronicznej oraz poprzez wideokonferencje za pośrednictwem komunikatora internetowego, np. Skype (inspektor pracy prześle link do spotkania służbową pocztą elektroniczną).

Inspektor pracy przeprowadza kontrolę zdalną po okazaniu legitymacji służbowej podczas wideokonferencji lub wideorozmowy. W przypadku wątpliwości, co do tożsamości kontrolującego, podmiot kontrolowany może zweryfikować osobę prowadzącą kontrolę poprzez kontakt z właściwym okręgowym inspektoratem pracy (np. telefoniczny).

Kontrole hybrydowe z PIP, czyli?

Część czynności kontrolnych z Państwowej Inspekcji Pracy będzie przeprowadzana w trybie zdalnym, a pozostała w sposób bezpośredni, czyli w siedzibie podmiotu kontrolowanego lub w siedzibie jednostki organizacyjnej PIP.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Wady i zalety Krajowego Systemu e-Faktur

Rada Unii Europejskiej 17 czerwca br. wydała decyzję wykonawczą w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia obligatoryjnego systemu e-Fakturowania. Jakie problemy w związku z wdrożeniem KSeF mogą spotkać przedsiębiorców oraz jakie korzyści wiążą się z jego…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane