W Ministerstwie Finansów trwają prace nad wprowadzeniem zmian w ustawach PIT i CIT. Planowany termin wejścia nowelizacji w życie to 1 stycznia 2018 roku. Ostateczny kształt przepisów nie jest jeszcze przesądzony. W ostatnich dniach autorzy nowelizacji zapowiedzieli spore zmiany w stosunku do pierwotnego brzmienia projektu.

Usługi niematerialne

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa złagodzone mają zostać planowane ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne. Najistotniejszą modyfikacją jest to, że ograniczenia nie będą dotyczyły usług nabywanych od pomiotów niepowiązanych. Ponadto, według najnowszych informacji do zakresu limitowanych usług niematerialnych nie miałyby być zaliczane usługi księgowe, prawne oraz związane z rekrutacją pracowników i pozyskaniem personelu. Wygląda więc na to, że problem będzie dotyczył w szczególności usług doradczych, reklamowych, zarządzania i kontroli oraz licencji i patentów nabywanych od podmiotów powiązanych. Wydatki tego typu przekraczające limit 3 mln zł rocznie, będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu tylko częściowo (zapowiadany wcześniej limit wynosił 1,2 mln zł).

 

Minimalny podatek dochodowy (od nieruchomości komercyjnych)

Planowana nowelizacja przewiduje wprowadzenie zupełnie nowej kategorii podatku – minimalnego podatku dochodowego, który miałby być naliczany od wartości niektórych nieruchomości komercyjnych (pisaliśmy o tym TUTAJ). Opodatkowanie ma obejmować budynki biurowe, centra handlowe, domy towarowe, sklepy i inne budynki handlowo-usługowe o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł. Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami Ministerstwa stawka podatku wynosić ma 0,035% miesięcznie (a nie jak pierwotnie zakładano 0,042%). Najistotniejszą modyfikacją jest jednak to, że opodatkowana ma być tylko nadwyżka wartości nieruchomości ponad 10 mln. Co więcej, wyłączone z opodatkowania zostaną budynki wykorzystywane na własne potrzeby podatnika (np. siedziba).

Złagodzone zostały tylko niektóre z planowanych zmian. Jak na razie, nie wprowadzono żadnych istotnych modyfikacji w innych obszarach objętych nowelizacją, jak np. wprowadzenie do CIT podziału na źródła przychodów, rewolucja w zakresie zaliczania odsetek do kosztów podatkowych (pisaliśmy o tym TUTAJ). Eksperci Grant Thornton w dalszym ciągu będą na bieżąco monitorować dalszy proces legislacyjny i informować o planowanych zmianach.

AUTOR: Maria Kopówka, Doradca, Doradztwo Podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie MF modyfikuje zapowiadane zmiany w PIT i CIT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.