Chociaż jesteśmy już za półmetkiem obowiązywania perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020, to Instytucje Finansujące dysponują jeszcze całkiem sporym budżetem do rozdysponowania. W 2019 r. najwięcej pieniędzy przeznaczonych zostanie na projekty badawczo-rozwojowe oraz na wdrożenie ich wyników do działalności firm. Dofinansowane zostaną także inwestycje w zakresie zakupu środków trwałych przez przedsiębiorców,  prowadzące do wprowadzenia na rynek innowacyjnych rozwiązań produktowych lub usługowych, a także związanych z ekspansją zagraniczną.

W 2019 r. przedsiębiorcy będą mieli szerokie możliwości wsparcia inwestycji ze środków unijnych. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych zostanie na projekty polegające na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowe. Dofinansowane zostaną także inwestycje w zakresie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów/procesów/usług oraz projekty związane z internacjonalizacją przedsiębiorstw.

Działalność badawczo-rozwojowa priorytetem dla UE

Priorytetem dla Unii Europejskiej jest dofinansowanie projektów mających na celu prowadzenie przez przedsiębiorstwa, zarówno te z sektora MŚP, jak i duże, prac B+R i wdrażanie ich wyników do działalności firmy. Nic więc dziwnego, że najwięcej środków przeznaczonych zostanie właśnie na ten cel. Jak co roku, szerokie wsparcie w tym zakresie zapewniony zostanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W pierwszej połowie 2019 r. zostanie ponownie uruchomiony, znany już firmom, konkurs „Szybka ścieżka” w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Na dofinansowanie projektów w ramach odrębnej puli liczyć będą mogły także przedsiębiorstwa z niektórych branż, gdyż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje uruchomić trzy programy sektorowe – GameInn, InnoStal, InnoShip. Wsparcie otrzymają także firmy planujące utworzyć w swoich strukturach dział badawczo-rozwojowy.

W ramach poddziałania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, będzie można częściowo sfinansować zakup aparatury badawczo-naukowej, która posłuży tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. NCBiR planuje także ponownie uruchomić nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek oraz 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, dzięki któremu możliwe będzie dofinansowania wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dotacje na zakup środków trwałych także możliwe

Poza środkami krajowymi dostępnymi za pośrednictwem PO IR, przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotacje w ramach regionalnych programów poszczególnych województw. Przedsiębiorstwa z poszczególnych regionów będą mogły nie tylko uzyskać szerokie wsparcie na realizację prac badawczo-rozwojowych, ale także, co ważne, otrzymać dotacje na zakup środków trwałych, dzięki którym możliwe będzie wdrożenie wyników w/w prac badawczo-rozwojowych, bądź wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań produktowych/procesowych/usługowych, niekoniecznie popartych wcześniej pracami B+R.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o środki na zakup maszyn, urządzeń czy linii produkcyjnych. Poziom dofinansowania inwestycji wynosił będzie od 45% do 70% wartości projektu, w zależności od lokalizacji przedsięwzięcia oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Środki unijne pomogą przedsiębiorcom w ekspansji zagranicznej

​Podobnie jak w poprzednim roku, na wsparcie finansowe będą mogły liczyć  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, realizujące projekty związane z wejściem na nowe rynki. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ponownie w 2019 r. ogłoszony zostanie cieszący się bardzo dużą popularnością konkurs „Go to Brand”.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Na jakie wsparcie z funduszy UE będą mogli liczyć przedsiębiorcy w 2019 r.?

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.