fbpx

Treść artykułu

Po podsumowaniu roku funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii postanowiło zająć się nowelizacją przepisów o wspieraniu nowych inwestycji. Projekt nowelizacji przepisów o wspieraniu nowych inwestycji jest na etapie konsultacji.

Cel i założenia nowelizacji przepisów o wspieraniu nowych inwestycji

We wrześniu 2019 r. minął rok od „stworzenia Polskiej Strefy Inwestycji” i po tym czasie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) postanowiło wprowadzić zmiany do przepisów o wpieraniu nowych inwestycji.

Jak wskazuje Ministerstwo, głównym celem nowelizacji jest optymalizacja procesów inwestycyjnych przez usprawnienie procesów wydawania decyzji o wsparciu, jak również doprecyzowanie/zmodyfikowanie niejasnych kwestii, które wzbudziły rozbieżności interpretacyjne w pierwszym roku funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji.

Pierwszym i  najważniejszym założeniem nowelizacji jest obniżenie o 50% minimalnych kosztów dla „reinwestycji” w przypadku dużych przedsiębiorców, które, jak się okazało na przestrzeni roku, stanowiły ponad połowę wszystkich przedsięwzięć uzyskujących wsparcie. Jest to niewątpliwie duży ukłon w stronę dużych przedsiębiorców, dla których próg wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji był bardzo wysoki (od 10 do aż 100 mln PLN), często wręcz nieosiągalny.

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Pozostałe zmiany, jakie mają zostać wprowadzone do przepisów o wspieraniu nowych inwestycji

Zmiany mają objąć:

  1. umożliwienie uzyskania wsparcia na nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił;
  2. precyzyjne określenie właściwości zarządzających obszarami oraz intensywności pomocy publicznej w przypadku inwestycji na terenach znajdujących się w granicach kilku obszarów,
  3. doprecyzowanie zasady ustalania okresu ważności decyzji o wsparciu, w przypadku inwestycji zlokalizowanych częściowo na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
  4. uzupełnienie wzoru wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, tak aby zawierał wszystkie konieczne elementy potrzebne do wydania decyzji, wraz ze spisem niezbędnych dokumentów, co ma na celu usprawnienie procedury wydawania decyzji;
  5. ustalenie przejrzystych zasad dotyczących zmiany decyzji o jasne zasady zmiany decyzji o wsparciu (możliwość obniżenia zatrudnienia o nie więcej niż 20% oraz zamiany jednego kryterium jakościowego na inne).

Pomimo naprawdę dużego potencjału Polskiej Strefy Inwestycji, istnieją kwestie problematyczne, stanowiące barierę inwestycyjną dla przedsiębiorców chcących skorzystać z przewidzianej dla nich preferencji podatkowej.

Pocieszające jest jednak to, że ustawodawca potrafi wyciągnąć wnioski z podejmowanych przez siebie działań i wychodzi naprzeciw polskiej gospodarce oraz przedsiębiorcom chcącym rozwijać swoje zakłady na terytorium naszego kraju. Miejmy nadzieję, że zmiany usprawnią funkcjonowanie Polskiej Strefy Inwestycji, dopasowując przepisy do realiów prowadzenia biznesu.

AUTOR: Karolina Milan, Senior Konsultant, Polska Strefa Inwestycji

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Polska Strefa Inwestycji Zobacz wszystkie

Zmiana warunków wsparcia w PSI/SSE

Kryzys ekonomiczny wywołany pandemią koronawirusa zauważalnie wpływa również na inwestycje realizowane na podstawie decyzji o wsparciu (bądź zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej). Przedsiębiorcy koncentrują się w chwili obecnej na utrzymaniu płynności swoich…

Najczęściej czytane