Jedną ze sztandarowych regulacji w tym roku, która miała ukrócić patologie w zakresie obrotu paliwami, jest tzw. pakiet paliwowy. Mijają już ponad 4 miesiące obowiązywania nowych przepisów.

Na pakiet paliwowy składają się regulacje zmieniające przepisy akcyzowe, o podatku od towarów  usług, prawa energetycznego, ustawy o obowiązkowych zapasach paliw oraz kodeksu karnego skarbowego. Nieprawidłowości, które pakiet paliwowy miał wyeliminować, polegały na wykorzystywaniu instytucji zarejestrowanego odbiorcy i składu podatkowego, do dokonywania nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych na rzecz innych podmiotów. W takiej sytuacji z tytułu przywozu paliwa, podatnikiem akcyzy i podatnikiem VAT, były bowiem różne podmioty. Przy czym ze swoich obowiązków nie wywiązywali się nieuczciwi podatnicy podatku od towarów i usług, uchylając się od jego zapłaty. Ci  tzw. znikający podatnicy, często rejestrowali działalność w ”wirtualnych” biurach i byli nieuchwytni dla służb skarbowych.

Sprawdź Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU Grant Thornton

Uszczelnienie pakietu paliwowego

Wynikające z pakietu paliwowego uszczelnienie polega na wprowadzeniu obowiązku odprowadzenia tego podatku w terminie pięciu dni od dnia odbioru paliwa przez zarejestrowanego odbiorcę lub prowadzącego skład podatkowy. Jednocześnie podmiotom tym nadano statusu płatnika VAT, przez co to one się stały się zobowiązane do tego, aby w powyższym terminie pobrać i odprowadzić należny podatek. Dodatkowo zmiany Prawa energetycznego zaostrzyły kryteria udzielania koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Nastąpiło też powiązanie obowiązku koncesjonowania powyższej działalności  ze statusem podatnika VAT.

Nowe regulacje w krótkim czasie przyniosły zamierzony efekt. Już w sierpniu i wrześniu br. legalni uczestnicy obrotu paliwami silnikowymi odnotowali znaczący wzrost sprzedaży, co świadczy o ograniczeniu nielegalnego przywozu. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że nowe przepisy utrudniły usługową działalność zarejestrowanych odbiorców i prowadzących składy podatkowe, nakładając na nich dodatkowe obciążenia w zakresie poboru i odprowadzania  VAT.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zmiany w pakiecie paliwowym

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów