fbpx

Treść artykułu

Już 1 lipca br. rozpoczyna się przystępowanie do systemu PPK przez największe przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 osób. PIP i ZUS będą prowadzić kontrole!

Główny Inspektor Pracy, Wiesław Łyszczek, podczas spotkania poświęconego najważniejszym aspektom związanym z wdrożeniem i prowadzeniem programu PPK (które odbyło się 6 czerwca w siedzibie centrali ZUS w Warszawie) stwierdził, że w związku z wejściem w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (z dniem 1 stycznia br.) przewidziane zostały kontrole.

Co będą sprawdzać urzędnicy w zakresie programu PPK?

Inspektorzy państwowi mają sprawdzać czy pracodawcy wypełniają swoje obowiązki w następującym zakresie:

  • zawierania umów o prowadzenie PPK,
  • zawierania umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi,
  • dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

Kontrole będą realizowane przez Państwową Inspekcję Pracy w ścisłej współpracy zarówno z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak i Polskim Funduszem Rozwoju. W siedzibie centrali ZUS w Warszawie rozpoczął się cykl szkoleń dla specjalistów z PIP i ZUS, których celem jest przygotowanie urzędników do prowadzenia wspomnianych inspekcji

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Dostępne informatory o PPK

Poniżej do pobrania materiały informacyjne Polskiego Funduszu Rozwoju na temat PPK:

Przypominamy!

Z początkiem bieżącego roku weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która wprowadziła dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Oszczędności mają być tworzone wspólnie przez: pracowników, pracodawców i państwo. Pierwsza tura przystępowania do systemu PPK dotyczy największych pracodawców, zatrudniających 250 osób lub więcej na dzień 31 XII 2018 roku i rozpocznie się 1 lipca 2019 roku.

W terminie przewidzianym przez prawo przedsiębiorcy zatrudniający określoną liczbę osób muszą utworzyć PPK dla swoich pracowników. W tym celu powinni zawrzeć:

  • umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową wybraną w porozumieniu z zakładową organizacją związkową;
  • umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

Jeśli  w danej firmie nie działa zakładowa organizacja związkowa, wówczas pracodawca powinien wybrać instytucję finansową w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych. Wyłonienie takiej reprezentacji powinno się odbyć na zasadach przyjętych w danej firmie.

Wybierając podmiot zarządzający i prowadzący PPK dla pracowników, pracodawcy mają do dyspozycji trzy rodzaje instytucji finansowych: Fundusz Inwestycyjny zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych; Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne lub Pracownicze Towarzystwo Emerytalne; Zakład Ubezpieczeń.

AUTOR: Honorata Zakrzewska-Krzyś, Specjalista ds. marketingu produktowego, Zespół Outsourcingu 

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing kadr i płac Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane