Treść artykułu

Już 1 lipca br. rozpoczyna się przystępowanie do systemu PPK przez największe przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 osób. PIP i ZUS będą prowadzić kontrole!

Główny Inspektor Pracy, Wiesław Łyszczek, podczas spotkania poświęconego najważniejszym aspektom związanym z wdrożeniem i prowadzeniem programu PPK (które odbyło się 6 czerwca w siedzibie centrali ZUS w Warszawie) stwierdził, że w związku z wejściem w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (z dniem 1 stycznia br.) przewidziane zostały kontrole.

Co będą sprawdzać urzędnicy w zakresie programu PPK?

Inspektorzy państwowi mają sprawdzać czy pracodawcy wypełniają swoje obowiązki w następującym zakresie:

  • zawierania umów o prowadzenie PPK,
  • zawierania umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi,
  • dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

Kontrole będą realizowane przez Państwową Inspekcję Pracy w ścisłej współpracy zarówno z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak i Polskim Funduszem Rozwoju. W siedzibie centrali ZUS w Warszawie rozpoczął się cykl szkoleń dla specjalistów z PIP i ZUS, których celem jest przygotowanie urzędników do prowadzenia wspomnianych inspekcji

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Dostępne informatory o PPK

Poniżej do pobrania materiały informacyjne Polskiego Funduszu Rozwoju na temat PPK:

Przypominamy!

Z początkiem bieżącego roku weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która wprowadziła dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Oszczędności mają być tworzone wspólnie przez: pracowników, pracodawców i państwo. Pierwsza tura przystępowania do systemu PPK dotyczy największych pracodawców, zatrudniających 250 osób lub więcej na dzień 31 XII 2018 roku i rozpocznie się 1 lipca 2019 roku.

W terminie przewidzianym przez prawo przedsiębiorcy zatrudniający określoną liczbę osób muszą utworzyć PPK dla swoich pracowników. W tym celu powinni zawrzeć:

  • umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową wybraną w porozumieniu z zakładową organizacją związkową;
  • umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

Jeśli  w danej firmie nie działa zakładowa organizacja związkowa, wówczas pracodawca powinien wybrać instytucję finansową w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych. Wyłonienie takiej reprezentacji powinno się odbyć na zasadach przyjętych w danej firmie.

Wybierając podmiot zarządzający i prowadzący PPK dla pracowników, pracodawcy mają do dyspozycji trzy rodzaje instytucji finansowych: Fundusz Inwestycyjny zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych; Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne lub Pracownicze Towarzystwo Emerytalne; Zakład Ubezpieczeń.

AUTOR: Honorata Zakrzewska-Krzyś, Specjalista ds. marketingu produktowego, Zespół Outsourcingu 

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing kadr i płac Zobacz wszystkie

Gap year w zawodowej karierze

Roczna przerwa w pracy jest nowym zjawiskiem na polskim rynku pracy, jednak według ekspertów należy się spodziewać, że jej popularność będzie rosła. Tak zwany sabbatical, zarezerwowany dotychczas dla nauczycieli chcących poratować własne zdrowie, przejmują kolejne…

Najczęściej czytane