Treść artykułu

Grudzień to okres obdarowywania się prezentami. O prezentach pamiętają również pracodawcy, którzy przygotowują paczki dla pracowników i ich rodzin. Poniżej krótkie podsumowanie, o czym trzeba pamiętać.

 1. Prezenty co do zasady są traktowane jako wynagrodzenie w naturze, a więc przychód pracownika. Ich wartość powinna więc być doliczona przez pracodawcę do podstawy opodatkowania zatrudnionego i powiększyć należny podatek i podstawę wymiaru składek ZUS
 2. Wyjątkiem mogą być prezenty, które:
 • będą wykorzystywane przez pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych, np. kalendarze, notatniki, długopisy. W takim przypadku prezenty nie mają charakteru osobistego, nie kreują przychodu,
 • mają wymiar jedynie symboliczny, np. kwiaty, statuetki dla najlepszego pracownika, dyplomy, medale
 • są sfinansowane ze środków ZFŚS i mieszczą się w ramach przewidzianych limitów zwolnienia podatkowego.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie podatków?

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

 

 1.  Zwolnienie z podatku w przypadku sfinansowania środkami ZFŚS wystąpi pod warunkiem, że:
 • Pracodawca tworzy ZFŚS i ma na wyodrębnionym rachunku bankowym zabezpieczone środki na ten cel
 • Regulamin przewiduje wydatkowanie środków ZFŚS na zakup prezentów
 • Przy wręczaniu prezentów brane jest pod uwagę kryterium socjalne, co znaczy, że nie można wręczyć takich samych paczek wszystkim pracownikom.
 • Wartość podarunku nie przekroczy kwoty 380 zł., przy czym trzeba pamiętać, że jest to limit w skali roku, jeśli więc paczki od wielkanocnego zajączka lub inne świadczenia kosztowały więcej, zwolnienia nie będzie.
 • Finansowanie z ZFŚS nie spowoduje obowiązku naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, niezależnie od kwoty i rodzaju prezentu
 • Zwolnieniem objęte są tylko świadczenia rzeczowe oraz świadczenia pieniężne, co oznacza, że zwolnieniem nie są objęte talony, bony i vouchery. Karty przedpłacone traktowane są jak gotówka, więc zwolnienie znajdzie zastosowanie.
 1. Przy prezentach dla pracowników nie można skorzystać ze zwolnienia dotyczącego nieodpłatnych świadczeń do kwoty 200 zł. To przepis, który dotyczy świadczeń w związku z promocją lub reklamą przedsiębiorcy i nie ma zastosowania jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy
 2. Prezenty sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy mogą być kosztem uzyskania przychodu dla firmy. Przyjmuje się, że mają one charakter motywacyjny, budują relacje z pracownikami. Dodatkowo, skoro prezenty stanowią przychód pracowników, jako forma wynagrodzenia w naturze, to mogą być też kosztem.
 3. Prezenty sfinansowane z ZFŚS nie są kosztem uzyskania przychodów, ale kosztem były już wcześniej środki przekazane na rachunek ZFŚS.
 4. Prezenty dla pracowników to towary przekazane na cele prywatne. Co do zasady należy naliczyć VAT w przypadku ich przekazania.
 5. VAT nie wystąpi w przypadku kart przedpłaconych, ich sprzedaż przez podmiot zewnętrzny w ogóle nie podlega podatkowi VAT

A na koniec dobra wiadomość. Limit zwolnienia świadczeń socjalnych z ZFŚS wzrośnie w przyszłym roku z 380 zł do 1000 zł.

Dajesz świąteczne prezenty pracownikom? Sprawdź, kiedy nie trzeba odprowadza-podatku (WIDEO)

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Pakiet paliwowy do poprawki

Krótko po wprowadzeniu tzw. Pakietu paliwowego, czyli regulacji zmieniającej między innymi przepisy VAT, akcyzowe i prawa energetyczne, ogłoszono wielki sukces – dochody skarbu państwa z tytułu obrotu paliwami wyraźnie wzrosły. Okazało się jednak, że według…

Nowy termin rozliczenia ulgi na złe długi

Ustawodawca, wprowadzając szereg uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. skrócił okres, w którym podatnicy rozliczają VAT w związku z nieuregulowanymi fakturami ze 150 dni do 90.…

Najczęściej czytane