fbpx

Treść artykułu

W I półroczu 2018 r. przyjęto 8,7 tys. stron ustaw i rozporządzeń – wynika z najnowszej aktualizacji „Barometru stabilności otoczenia prawnego w Polsce”. To spadek o 50 proc. rok do roku.

Grant Thornton od lutego 2015 r. monitoruje na bieżąco stabilność polskiego systemu prawnego. Od tego czasu raz do roku publikuje raport na temat skali produkcji nowego prawa w Polsce, a co trzy miesiące przedstawia skrócone aktualizacje kwartalne. Wnioski płynące z najnowszej aktualizacji badania – po pierwszym półroczu 2018 r. – są optymistyczne. Od początku stycznia do końca czerwca 2018 r. uchwalono w Polsce 8 727 stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu (ustaw i rozporządzeń). Jest to wynik aż o 50 proc. niższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. To dobra wiadomość dla polskich firm i obywateli, ponieważ oznacza, że kontynuowany jest pozytywny trend zarysowany w 2017 r., kiedy produkcja prawa spadła o 15 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Jeśli założyć, że dynamika spadku o 50 proc. utrzyma się w II półroczu, to w całym 2018 roku przyjętych zostałoby 13 559 stron maszynopisu aktów prawnych. Oznaczałoby to, że pod względem produkcji prawa wrócimy do poziomu z 2008 r., kiedy to wyprodukowano w Polsce 13,7 tys. stron aktów prawnych.

Przemysław Polaczek

Partner Zarządzający w Grant Thornton

Niestabilność systemu prawnego jest bardzo niekorzystna dla polskich przedsiębiorców, ponieważ zmusza firmy nie tylko do ponoszenia kosztów związanych z dostosowaniem się do nowych przepisów, ale też naraża przedsiębiorstwa na ryzyko biznesowe – każda nowa regulacja oznacza, że zmieniane są reguły w trakcie gry. Dlatego mocne wyhamowanie produkcji prawa napawa optymizmem.

 

Wykres. Liczba stron aktów prawnych, które ukazały się w Dzienniku Ustaw w poszczególnych latach

 

*Liczba stron aktów prawnych za cały rok 2018, skalkulowana przy założeniu, że w całym roku utrzymana zostanie dynamika odnotowana w pierwszym półroczu 2018 r., czyli 49,96 proc. rok do roku.
Źródło: Opracowanie własne Grant Thornton na podstawie Dziennika Ustaw

Informacja prasowa

(.docx, Rozmiar: 186,84 KB)

Barometr stabilności otoczenia prawnego w Polsce

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Barometr prawa Zobacz wszystkie

Produkcja prawa znowu w górę

Wnioski płynące z najnowszej aktualizacji badania “Barometr Prawa” – za trzeci kwartał 2019 r. – przynoszą rozczarowanie. Uchwalono w tym czasie 5 647 stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych), czyli…

Legislacyjna burza wyraźnie słabnie

W III kwartale 2018 r. przyjęto w Polce 2 725 stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu. To spadek o 35,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – wynika z najnowszej aktualizacji „Barometru stabilności…

Najczęściej czytane