Wspólne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych może okazać się dobrym rozwiązaniem dla podatników pozostających w związku małżeńskim, którzy uzyskują dochody o zróżnicowanej wysokości.

Wspólne rozliczenie dochodów przez małżonków

Dochody każdego z małżonków, co do zasady, podlegają odrębnemu opodatkowaniu. Natomiast ustawodawca daje możliwość wspólnego rozliczania się przez małżonków.

Powyższe rozwiązanie zostało przewidziane dla małżonków, którzy przez cały rok, którego miałoby dotyczyć rozliczenie podatkowe:

  • pozostawali w związku małżeńskim, oraz
  • pozostawali w ustawowej wspólności majątkowej.

Ważny fragment

W przypadku podjęcia wspólnej decyzji o rozliczeniu dochodów obojga małżonków w jednym zeznaniu podatkowym, konieczne jest wyrażenie takiej woli we wniosku wspólnym, kierowanym do organu skarbowego.

Za złożenie powyższego wniosku uznaje się wskazanie właściwej pozycji w rocznym zeznaniu podatkowym.

Wspólne zeznanie podatkowe składa się wyłącznie do jednego urzędu skarbowego, właściwym dla małżonka, który podpisuje i składa deklarację. Drugi z małżonków, którego dochody są wskazywane w zeznaniu nie ma obowiązku powiadamiania bądź składania wyjaśnień do urzędu skarbowego.

Kiedy małżonkowie nie rozliczą się wspólnie?

Wspólne rozliczenie podatkowe małżonków ma zastosowanie wyłącznie do przychodów opodatkowanych według skali podatkowej. Zatem, w przypadku wyboru przez jednego z małżonków opodatkowania w formie:

  • „podatku liniowego” – opodatkowanie z zastosowaniem 19% stawki podatku,
  • zryczałtowanego podatku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • podatku tonażowego,

– dochód małżonków musi zostać wykazany na odrębnych zeznaniach podatkowych.

Wyjątkiem od powyższego, jest opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów z najmu lub dzierżawy. W takim przypadku, odrębnemu rozliczeniu podlegają ogólne dochody małżonków, opodatkowane według skali oraz dochód z najmu lub dzierżawy.

Co więcej, po spełnieniu ustawowych warunków, możliwe jest również wspólne rozliczenie małżonków wówczas, gdy jedno z nich nie jest polskim rezydentem podatkowym.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Korzyści ze wspólnego rozliczenia dochodów

W praktyce wspólne rozliczenie dochodów polega na podzieleniu sumy dochodów obojga małżonków na pół. Podatek obliczany jest od uzyskanej kwoty, a następnie mnożony razy dwa. Powyższe, co do zasady, powoduje korzyść w postaci niższego podatku do zapłaty.

Ważny fragment

Taka korzyść powstanie wówczas, gdy wysokość dochodów małżonków jest znacznie zróżnicowana, w szczególności gdy dochody uzyskuje tylko jeden z małżonków lub gdy roczne dochody jednego z małżonków przekraczają pierwszy próg skali podatkowej.

Wspólne rozliczenie małżonków zazwyczaj wiąże się z korzyściami po stronie podatników. Niemniej jednak, każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie.

AUTORZY: Łukasz Boszko, Senior Konsultant oraz Joanna Krajnik, Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.