Treść artykułu

Można śmiało powiedzieć, że niemalże na co dzień zauważamy dynamiczny rozwój elektronizacji w naszym kraju. Nasz ustawodawca w szybkim tempie projektuje i wdraża nowe przepisy, które właśnie tą elektronizację wspierają.

Projekt zmian ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Jednym z nich jest projekt zmian ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który zakłada między innymi obowiązek składania wniosków i sprawozdań finansowych do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
To z kolei pociąga za sobą konieczność wprowadzenia obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej w odpowiednim formacie danych oraz wprowadzenie w tym zakresie  odpowiednich przepisów do ustawy o rachunkowości.

 

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Wpis do rejestru przedsiębiorców informacji o złożeniu dokumentów finansowych i wykonaniu obowiązków sprawozdawczych ma mieć charakter wyłącznie ewidencyjny i informacyjny. Oznacza to, że Sąd nie będzie weryfikował i kontrolował składanych dokumentów.  To system teleinformatyczny ma sprawdzać czy osoba składająca dokumenty w imieniu danego podmiotu jest upoważniona do ich podpisania.

Sprawozdania finansowe sporządzane w formie elektronicznej będą musiały być opatrzone podpisem wszystkich osób wchodzących w skład organu będącego kierownikiem jednostki.

Projekt zakłada, że zgłoszenie będzie musiało być opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, albo profilem zaufanym ePUAP.

Przyjęte dokumenty będą przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Powyższe zmiany spowodują, że podmioty zarejestrowane w KRS nie będą musiały dodatkowo przesyłać sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego. Odpowiednie zapisy w tym zakresie zostaną wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .

Przewidywany termin wprowadzenia zmian

Planowane zmiany przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają wejść w życie z dniem 1 października 2018 r.

Zmiany niewątpliwie przyspieszą wymianę informacji między Sądem a firmami.

Skontaktuj się

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Jak sporządzić e-Sprawozdania?

Od pewnego czasu w Polsce obserwujemy dynamiczny rozwój digitalizacji, który umożliwia zastosowanie w biznesie nowych technologii. Jednym z najnowszych wymogów cyfryzacji podatkowej jest konieczność elektronicznego sporządzania sprawozdań finansowych. Poniżej kluczowe informacje na ten temat dla…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane