Jak zmiany w zakresie ulgi abolicyjnej oraz przepisów w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania wpłyną na rozliczenia dochodów Polaków wykonujących pracę za granicą? Sprawdź w naszym Purpurowym Informatorze.

Osoby wykonujące pracę za granicą w wielu przypadkach zapłacą od nowego roku wyższy podatek. Znika bowiem tzw. „ulga abolicyjna” w kształcie, a jakim obowiązywała do tej pory. To dzięki tej uldze osoby będące polskimi rezydentami podatkowymi, pracujące za granicą nie musiały „dopłacać” w Polsce podatku od dochodów zagranicznych, jeśli podatki w kraju wykonywania pracy były niższe niż w Polsce, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidywała tzw. kredyt podatkowy jako metodę unikania podwójnego opodatkowania. Takie zmiany przewiduje uchwalona ustawa. Nowe regulacje będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Problem w tym, że Polska ratyfikowała tzw. Konwencję MLI, która przewiduje zmianę stosowanej metody unikania podwójnego opodatkowania z wyłączenia z progresją na kredyt podatkowy właśnie.  Zmiany dotkną więc zarabiających w wielu krajach. To dobry moment dla tych pracodawców, którzy delegują pracowników do pracy za granicą, aby podjęli stosowne zmiany w wewnętrznych procedurach delegowania, a w przypadku ich braku, aby rozważyli wdrożenie odpowiednich regulaminów.

W niniejszym Purpurowym Informatorze prezentujemy, na czym dokładnie polegają zmiany oraz jaki mają wpływ na rozliczenia podatkowe.

Kogo obejmą zmiany w opodatkowaniu dochodów zagranicznych (w uldze abolicyjnej)? Co się z nimi wiąże? Zapraszamy do lektury raportu:

Czym jest ulga abolicyjna?

Ulga abolicyjna stanowi dodatkowe odliczenie podatkowe mające na celu wyrównanie skutków podatkowych stosowania dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania – metody wyłączenia z progresją oraz metody odliczenia proporcjonalnego (tzw. kredytu podatkowego).

Z perspektywy osób wykonujących pracę za granicą, metoda kredytu jest – co do zasady – mniej korzystna. Jeśli podatek zagraniczny jest niższy niż byłby należny od tego dochodu w kraju – różnicę należy dopłacić w Polsce.

W tym celu ustawodawca wprowadził instytucję ulgi abolicyjnej, aby osoby wykonujące pracę za granicą w kraju, do którego stosowana jest metoda kredytu podatkowego, nie były gorzej traktowane względem osób, które wykonują pracę w kraju, z którym podpisana jest umowa stanowiąca o metodzie wyłączenia z progresją.

Odliczenie od dochodu podlegało pewnym limitom, niemniej w większości przypadków dzięki przedmiotowej uldze przy obu metodach nie było różnicy.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.