Pojęcie usług kompleksowych jest często przedmiotem sporów z fiskusem. Zdarza się, że pomimo braku zdefiniowania ich w przepisach podatkowych, organy podatkowe potwierdzają uznanie świadczeń jako kompleksowych. Kompleksowość usług należy oceniać indywidualnie, biorąc pod uwagę specyfikę działalności podmiotu świadczącego taką usługę.

Czym jest usługa kompleksowa?

By usługę zakwalifikować jako usługę kompleksową, musi być ona kombinacją minimum dwóch różnych świadczeń, prowadzących do realizacji jednego, określonego celu – wykonania świadczenia głównego, składającego się z różnych świadczeń pomocniczych. Jednak z uwagi na fakt, iż podatnicy nabywają szereg usług, usługa kompleksowa powinna zostać opodatkowana w sposób jednolity, właściwy dla świadczenia „głównego”, stanowiącego nadrzędny ekonomiczny cel całej transakcji.

Przedsiębiorcy często organizują kompleksowe szkolenia podwyższające kwalifikacje swoich pracowników, zawierające nie tylko właściwy kurs, ale również posiłki i noclegi. Co do zasady, organizacja takich szkoleń czy konferencji związana jest z szeregiem drobnych usług, ściśle ze sobą powiązanych. Niepewność pojawia się wtedy, gdy wśród tych usług znajdują się także niedające prawa do odliczenia podatku, np. usługi gastronomiczne, noclegowe.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Świadczenia pomocnicze

Aby mieć pewność, że przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury za usługę organizacji szkolenia/konferencji, należy zadbać o szczegóły:

  • Ważne jest, aby poniesione wydatki były związane z wykonanymi przez spółkę czynnościami opodatkowanymi.
  • Warto także zadbać o informacje ujęte w umowie, zawartej na piśmie: charakter świadczonych usług z wyszczególnieniem usługi głównej oraz usług pomocniczych, czy wszystkie świadczone usługi w ramach usługi kompleksowej będą wykorzystywane przez wszystkich uczestników, jak i nabywanie innych dodatkowych usług, np. zakup posiłków, czy wynajem pokoi.
  • Jeżeli z łączącej dwie strony umowy jednoznacznie wynika, że jedna ze stron nabyła kompleksową czynność organizacji zaplanowanego świadczenia, wówczas rozważając kwestię odliczenia podatku naliczonego należy odnieść się do organizacji szkolenia/konferencji jako całości.

Charakter usług pomocniczych

Wskazane świadczenia pomocnicze mają jedynie pokazywać nabywcy z jakich usług korzysta. Stanowią one jedynie wyszczególnienie elementów składowych, zawartych w cenie kompleksowej usługi.

Jeżeli jednak okaże się, że podatnik nabył jedną usługę na podstawie dwóch odrębnych umów, np. wynajem sali konferencyjnej z posiłkami oraz odrębnie usługę noclegową dla uczestników szkoleń/konferencji, pomimo tego, że usługi te są od siebie zależne, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego może przysługiwać tylko przy tej pierwszej usłudze. Należy także zwrócić uwagę na charakter usług pomocniczych. Organy podatkowe mogą zakwestionować ich nadzwyczajną wystawność czy okazałość, jak również zastosować odmienną interpretacje gdy istnieje możliwość przekształcenia części świadczeń w osobną usługę ze względu na przekroczenie nadrzędnego celu całej transakcji.

Kluczowy jest tutaj fakt wyboru firmy świadczącej usługę. Zapewne bardziej wiarygodną będzie firma, której celem działalności jest organizowanie eventów niż sam hotel świadczący głównie usługi hotelowe. Przemawia za tym również fakt, iż klient płaci jedną cenę za całą usługę. Zbierając faktury za wszystkie poszczególne świadczenia pomocnicze ogranicza sobie prawo do odliczenia całego podatku VAT.

Następnie można zwrócić uwagę na to, czy wszystkie świadczenia wykazują ze sobą tak ścisłe powiązanie, że w sensie ekonomicznym, gospodarczym tworzą jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. Sztuczne rozdzielanie usług pogarszałoby funkcjonalność systemu VAT. Stanowisko takie wynika z orzecznictwa ETS (obecnie TSUE).

Ważny fragment

Dla uniknięcia ewentualnych sporów z organami podatkowymi należy także wskazać organizację szkolenia/konferencji jako przedmiot umowy oraz pilnować, aby wyodrębnione usługi nie przekroczyły głównego celu całej transakcji.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Usługa kompleksowa – zadbaj o szczegóły

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Joanna Parobczak

Specjalista ds. księgowości

Skontaktuj się

Joanna Parobczak

Specjalista ds. księgowości

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów