27 lipca br. został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Zgodnie z założeniami rządowego projektu miesięczne wynagrodzenie ma wzrosnąć od 1 stycznia o 373 zł i od 1 lipca o 440 zł w porównaniu do 2022 r.

Projekt przewiduje następujące wzrost minimalnego wynagrodzenia w następującej wysokości:

– minimalnego wynagrodzenie za pracę:

  • od dnia 1 stycznia 2023 r. w kwocie 3383 zł,
  • od dnia 1 lipca 2023 r. w kwocie 3450 zł;

– minimalnej stawki godzinowej:

  • od dnia 1 stycznia 2023 r.  w kwocie 22,10 zł,
  • od dnia 1 lipca 2023 r. w kwocie 22,50 zł.

W związku z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 14 czerwca br. „Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2023” przewidziano średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 107,8 % zostały ustalone dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca.

BEZPŁATNY INFORMATOR: Zmiany w prawie pracy 2022 i 2023 – praca zdalna, kontrola trzeźwości, work-life balance, sygnaliści, płaca minimalna i diety służbowe

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Prawo pracy
Dowiedz się więcej

Z uwagi na fakt, że w ustawowym terminie na forum Rady Dialogu Społecznego nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2023 r., Rada Ministrów została zobowiązana ustalić ww. wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września br.

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie m.in. wynagrodzenie za przestój, wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania pracowników, odszkodowanie dla pracownika, który doznał mobbingu i odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

AUTORKA: Monika Rosa, Junior Associate, Prawo Pracy

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.