Zmiany Ustawy o rachunkowości najczęściej nie wzbudzają szerokiego zainteresowania wśród przedsiębiorców. Jednak dzięki ostatniej nowelizacji, jednostki małe, których zgromadzenia wspólników w porę podejmą odpowiednią uchwałę, będą mogły skorzystać ze zwolnienia z przygotowania sprawozdania z działalności jednostki. Nie jest to może gigantyczne ułatwienie, niemniej jednak redukcja obciążeń administracyjnych powinna zainteresować osoby zarządzające małymi podmiotami.

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2015 rok

Nowelizacja ustawy, która weszła w życie we wrześniu 2015, ma na celu wprowadzenie uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej, aby zredukować obciążenia administracyjne dla małych jednostek, do których zaliczane są spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy nie przekraczają co najmniej dwóch z dwóch następujących wielkości:

  1. 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  2. 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  3. 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

 

Sprawdź Outsourcing rachunkowości Grant Thornton

Ustawowe zezwolenie na sporządzenie uproszczonego sprawozdania finansowego, którego elementy specyfikuje nowy załącznik do ustawy, skutkuje nie tylko przygotowywaniem krótszego sprawozdania finansowego, co może znacznie skrócić czas niezbędny na prace bilansowe, ale również – możliwością uniknięcia sporządzania sprawozdania z działalności jednostki . Uzyskanie tego zwolnienia z obowiązku uwarunkowane będzie tym, że w informacji dodatkowej zostaną przedstawione informacje dotyczące nabycia udziałów własnych.

Jedyną przeszkodą w zastosowaniu jej do sprawozdań za rok 2015 jest fakt, iż obowiązek jej implementacji powstanie dopiero od sprawozdań finansowych za rok 2016. Jednak jednostki małe mogą skorzystać z tego uproszczenia pod warunkiem podjęcia przed datą sporządzenia sprawozdania przez organ zatwierdzający decyzji w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla tych jednostek w ustawie o rachunkowości.

Podjęcie tej decyzji wydaje się być „grą wartą świeczki” zwłaszcza dla tych zarządzających małymi jednostkami, którzy dotychczas postrzegali sprawozdanie z działalności jednostki jako niewygodny obowiązek ustawowy.

AUTOR: Agata Barańska

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zmiany w Ustawie o rachunkowości – uproszczenia dla małych jednostek

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów