Na podstawie ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw weszły w życie nowe przepisy dotyczące legalizacji pracy obywateli Ukrainy.

Zasady zatrudnienia obywateli Ukrainy – dotychczas obowiązujące przepisy

Specustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określiła zasady legalnego pobytu na terenie RP oraz zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy. Uchodźcy z Ukrainy, którzy legalnie przybyli do Polski po 24 lutym br. z mocy prawa przebywają legalnie na terenie RP przez okres 18 miesięcy tj. do 24 sierpnia 2023 r. Pracę obywateli Ukrainy przebywających w Polsce na podstawie przepisów specustawy można zalegalizować w uproszczony sposób na podstawie powiadomienia o podjęciu pracy.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy w terminie 14 dni od daty podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Powiatowy Urząd Pracy (właściwy ze wzgl. na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego pracę danemu obywatelowi Ukrainy) za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Do tej pory w powiadomieniu należało podać:

  • informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy;
  • dane osobowe obywatela Ukrainy;
  • rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy;
  • stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy;
  • miejsce wykonywanej pracy.

Czytaj więcej: Specustawa: legalizacja pobytu i pracy uchodźców z Ukrainy

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Prawo pracy
Dowiedz się więcej

BEZPŁATNY INFORMATOR: Zmiany w prawie pracy 2022 i 2023 – praca zdalna, kontrola trzeźwości, work-life balance, sygnaliści, płaca minimalna i diety służbowe

Zatrudnienie obywateli Ukrainy – nowe obowiązki pracodawców

Od 15 lipca 2022 r. zakres informacji, które podmiot zatrudniający obywatela Ukrainy musi podać w powiadomieniu składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl. zwiększył się.

W powiadomieniu pracodawcy muszą obecnie dodatkowo również podać:

  • miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia;
  • wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu;
  • liczbę wszystkich osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych według stanu na dzień 23 lutego 2022 r. oraz na dzień złożenia powiadomienia.

Pracodawcy będą zatem zobowiązani do zapewnienia obywatelom Ukrainy, że praca im powierzona będzie się odbywać w wymiarze czasu pracy nie niższym niż wskazany w powiadomieniu lub liczbie godzin nie mniejszej niż wskazana w powiadomieniu oraz za wynagrodzeniem nie niższym niż ustalone według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonym w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy.

Do tej pory przystępny system legalizacji zatrudnienia obywateli Ukrainy przybywających do Polski w związku z konfliktem zbrojnym stał się bardziej wymagający dla pracodawców. Wprowadzone zmiany nakładają na pracodawców obowiązek przestrzegania określonego wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia za wykonaną pracę oraz podania liczby godzin pracy w miesiącu. Od 15 lipca br. praca powierzona obywatelowi Ukrainy musi być w wymiarze czasu pracy nie niższym niż wskazany w powiadomieniu lub liczbie godzin nie mniejszej niż podana w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonym w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy. Jeśli zatem pracownik przepracuje mniej godzin pracodawca będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia zadeklarowanego w powiadomieniu. Celem tej zmiany, jak zostało podane w uzasadnieniu jeszcze na etapie projektu, jest ochrona pracowników z Ukrainy i równe traktowanie poprzez zapewnienia im pracy na warunkach nie gorszych niż wskazane w powiadomieniu.

Z tego samego uzasadnienia wynika, że zapis dotyczący podania liczby wszystkich osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych według stanu na dzień 23 lutego 2022 r. oraz na dzień złożenia powiadomienia ma ułatwić prowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

WSPÓŁAUTORKA: Monika Rosa, Junior Associate, Prawo pracy

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.