Zwrot marży na transakcjach zabezpieczających Doradztwo finansowe Wyceny Doradztwo energetyczne – farma fotowoltaiczna Debt advisory – doradztwo w pozyskaniu, strukturyzacji i optymalizacji finansowania Test Prywatnego Inwestora i Test Prywatnego Wierzyciela Wyceny Fairness opinion Zarządzanie ryzykiem finansowym Biznesplan i modelowanie finansowe