fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Transformacja biznesu (restrukturyzacja, reorganizacja, integracja) i usprawnienia organizacyjne mają jeden wspólny mianownik – zmiany prowadzące do osiągnięcia korzyści dla organizacji i jej właścicieli.

Coraz bardziej wymagający rynek stwarza (a czasem wręcz wymusza) konieczność optymalizowania działalności lub wdrażania usprawnień organizacyjnych, które mają przyczynić się do lepszego podejmowania decyzji zarządczych, a przez to do wzrostu efektywności i szybkości działania firmy.

Wyzwania związane z transformacją biznesu:

  • w jaki sposób zarządzać, by nie działać reaktywnie?
  • jak uporządkować strukturę organizacyjną?
  • jak przypisać role i zakres odpowiedzialności poszczególnym osobom?
  • jak usystematyzować kluczowych działania?
  • jak zaplanować procesy biznesowe w poszczególnych obszarach?

Eksperci Grant Thornton, bazując na wieloletniej praktyce biznesowej we wdrażaniu usprawnień organizacyjno-zarządczych, doradzą co i w jaki sposób należy usprawnić w organizacji, aby wspierać i gwarantować skuteczną realizację jej celów strategicznych i operacyjnych oraz zmaksymalizować możliwe do osiągnięcia efekty synergii.

Projekty w zakresie transformacji i usprawnień organizacyjnych rozpoczynamy audytem nakierowanym na ocenę aktualnych rozwiązań.

Przykładowy zakres prac:

  • badania identyfikujące kluczowe niesprawności organizacyjne, kulturę organizacyjną, zaangażowanie pracowników
  • diagnozę dojrzałości organizacyjnej, która pozwala określić sposób przechodzenia organizacji na wyższe poziomy dojrzałości (doskonalenie organizacji)
  • przegląd kluczowych procesów biznesowych i wsparcia
  • ocenę dotychczas wprowadzonych zmian organizacyjnych
  • przegląd dokumentacji organizacyjnej

Skupiamy się na opracowaniu projektu zmian eliminujących zidentyfikowane niesprawności oraz wzmacniających pozytywne aspekty funkcjonowania.

Nasz projekt może mieć charakter modelu ideowego, prezentującego istotę proponowanych zmian lub modelu aplikacyjnego, gotowego do wdrożenia wraz z programem implementacji. Może być też połączony z modelowaniem bądź optymalizowaniem procesów biznesowych i procesów wsparcia.

Zobacz prezentację

Więcej informacji na temat usługi można uzyskać, kontaktując się z naszymi ekspertami.

Inne artykuły z kategorii: Konsulting Zobacz wszystkie

Zarządzanie relacjami z dostawcami

W celu optymalnego wykorzystania wartości wynikającej z podpisanej umowy z dostawcą, kolejnym etapem strategicznego zarządzania obszarem zakupowym powinno być zarządzanie relacjami z dostawcami (Supplier Relationship Management, SRM).

Napisz scenariusz sukcesji dla Twojej firmy

„Czarny łabędź” skłonił w tym roku wiele firm rodzinnych do refleksji nad przyszłością biznesu. Wiele z nich napisało już swoje scenariusze i rozpoczęło procesy sukcesyjne. Początek nowego roku to czas postanowień i uruchamiania zmian, a…

Strategic Sourcing – fundament strategicznej funkcji zakupów

Obszar zakupowy organizacji, dzięki ustrukturyzowanym działaniom o długofalowym charakterze, przyczynia się do wzrostu konkurencyjności całej organizacji. W ramach kategorii zakupowej kluczowe znaczenie ma Strategic Sourcing, który definiuje jej strategię i stanowi fundament dalszych działań generujących…

Najczęściej czytane