fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Zarządzanie projektami i programami pozwala na efektywną realizację szerokiego spectrum przedsięwzięć ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb wewnętrznych organizacji lub potrzeb jej Klientów – od tych małych, nieskomplikowanych do dużych, o wysokim stopniu złożoności.

Wdrożenie zarządzania projektami i programami

Wdrożenie nawet najlepszych pomysłów nie jest proste, wiąże się z wyzwaniami, ryzykami oraz ograniczeniami. Pojawia się więc pytanie, co zrobić, by przedsięwzięcia zostały dobrze przygotowane, sprawnie przebiegały i zrealizowały założone cele. Liczne doświadczenia jednoznacznie potwierdzają, że wizja organizacji, wsparta metodycznym podejściem do zarządzania programami i projektami, może doprowadzić do spektakularnych sukcesów.

Akredytowane Kursy Certyfikacyjne Project Managerów

Grant Thornton oferuje akredytowane szkolenia i warsztaty przygotowujące do uzyskania rozpoznawalnych i uznawanych na całym świecie międzynarodowych certyfikatów Project Managera (IPMA 4-L-C).

W naszej ofercie znajdują się zarówno szkolenia otwarte i zamknięte, jak i warsztaty. Organizowane przez nas kursy uczą jak radzić sobie ze standardowymi i niestandardowymi projektami, dobierając optymalne metody, narzędzia i środki.

Kurs przygotowujący do certyfikacji na IPMA D: Certified Project Management Associate (Certyfikowany Specjalista ds. Zarządzania Projektami)

Cykl szkoleniowy standardowo trwa 8 dni, obejmując pełen zakres zadań Project Managera. Podzielony jest na moduły, więc może być również realizowany w formie jedno-, dwu- lub trzydniowych warsztatów z wybranych zagadnień, np. zarządzania ryzykiem czy budowania harmonogramów.

Wymagania wejściowe: doświadczenie nie jest wymagane.

Grupa docelowa:

 • Kierownicy i kandydaci na kierowników projektu
 • Członkowie zespołów projektowych
 • Wszystkie osoby zainteresowane usystematyzowaniem swojej wiedzy oraz podniesieniem swoich kompetencji w zakresie zarządzania projektami

Terminy kursów

8-dniowy kurs będziemy realizować w trybie stacjonarnym w Poznaniu zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 27-29 maja 2022 roku
  10-12 czerwca 2022 roku
  24-25 czerwca 2022 roku

Skontaktuj się z nami w sprawie oferty specjalnej na ten kurs:

Dobrochna Ciosek, tel. +48 603 114 594, dobrochna.ciosek@pl.gt.com 

Aleksandra Wojciechowska, tel. +48 783 838 221, aleksandra.wojciechowska@pl.gt.com

Pobierz harmonogram

(.pdf, Rozmiar: 366,33 KB)

Warsztat przygotowujący do certyfikacji IPMA C: Certified Project Manager (Certyfikowany Kierownik Projektu)

Praktyczny warsztat, podczas którego uczestnik poprzez udział w studium przypadku rozwiązuje praktyczne sytuacje projektowe, odpowiednie do stopnia złożoności prowadzonych projektów, zdobywając tym samym przygotowanie do wykonania zadań odpowiadających roli Kierownika Projektu.

Zakres i metoda prowadzenia warsztatu zostały odpowiednio dobrane, by właściwie przygotować uczestnika do warsztatu symulacyjnego, stanowiącego jeden z etapów egzaminu certyfikacyjnego IPMA Poziom C.

Pamiętaj, że zamówienie szkolenia / warsztatu zamkniętego umożliwia dostosowanie programu, miejsca i terminu zajęć do określonych potrzeb Klienta.

Szkolenia i warsztaty prowadzą Autoryzowani Trenerzy IPMA Polska, a jednocześnie doświadczeni project managerowie, którzy posiadają bogate doświadczenie w zarządzaniu kompleksowymi projektami oraz ocenianiu najlepiej zarządzanych projektów pełniąc rolę asesorów IPEA lub PPEA (International lub Polish Project Excellence Award).

Więcej informacji o warsztacie

(.pdf, Rozmiar: 390,58 KB)

Uczestnicy kursów:

 • uzyskają umiejętności realizacji projektów zgodnie z podejściem IPMA
 • otrzymają sprawdzoną w międzynarodowych projektach metodykę zarządzania projektami,
 • dostęp do doświadczeń, dobrych praktyk i najwyższych standardów realizacji efektywnych przedsięwzięć
 • będą mieć możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu IPMA, potwierdzającego profesjonalne przygotowanie do skutecznego planowania i prowadzenia projektów.

Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenie?

Posiadanie zespołu wykwalifikowanych Project Managerów zwiększy szanse Twojej organizacji na skuteczną realizację projektów i osiąganie wszystkich zaplanowanych celów projektowych.

Ponadto w ramach zarządzania projektami i programami świadczymy następujące usługi:

Dojrzałość projektowa to zdolność organizacji do skutecznego zarządzania projektami. Organizacja dojrzała projektowo potrafi efektywnie realizować procesy zarządzania projektami, odpowiednio je dokumentować, mierzyć, kontrolować i nieustannie doskonalić.

Zespół ekspertów Grant Thornton przeprowadza diagnozę dojrzałości projektowej organizacji według najnowszych standardów – wypracowanego przez International Project Management Association i stosowanego na całym świecie modelu oceny najlepiej zarządzanych projektów (Project Excellence Model).

Badanie dojrzałości projektowej obejmuje:

 • wywiady z zarządem
 • kierownikami projektów i członkami zespołów projektowych
 • przegląd dokumentacji projektowej
 • przegląd używanych narzędzi wspomagających proces zarządzania projektami (w tym informatycznych)
 • analizę stosowanych metodyk/procedur zarządzania projektami
 • analizę efektów zrealizowanych przedsięwzięć.

Na podstawie badań określany jest poziom dojrzałości projektowej organizacji oraz opracowywane są rekomendacje usprawnień niezbędnych do podniesienia poziomu dojrzałości. Wszystkie informacje przekazywane są w formie kompleksowego raportu diagnostycznego.

Istnieje wiele metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, PMBok, Scrum itp.). Dobór odpowiedniej metodyki uwarunkowany jest specyfiką realizowanych projektów, jak również samej organizacji – sposobu jej funkcjonowania, kompetencji kadr czy stopnia dojrzałości projektowej.

Eksperci Grant Thornton opracują dla Twojej organizacji metodykę „szytą na miarę”.

Proces tworzenia metodyki obejmuje następujące etapy:

 • Etap 1 – określenie celów (analiza interesariuszy zmiany, identyfikacja obszarów zarządzania projektami wymagających usprawnień, wyznaczenie celów i priorytetów)
 • Etap 2 – projektowanie rozwiązań (wskazanie dedykowanych metod, technik, usprawnień procesowych i organizacyjnych, szablonów dokumentów oraz strategii komunikacji z interesariuszami)
 • Etap 3 – pilotaż (pomoc w zaplanowaniu projektu pilotażowego, asysta wdrożeniowa)
 • Etap 4 – ocena i wnioski z pilotażu
 • Etap 5- standaryzacja procesów zarządzania projektami (korekty podejścia projektowego, opracowanie planu wdrożenia usprawnień w organizacji, realizacja szkoleń standaryzujących dla członków zespołów projektowych).

W ramach usługi Executive search Grant Thornton wesprze Twoją organizację w poszukiwaniu kandydatów na stanowiska Project Managerów. Metoda ta stosowana jest w sytuacjach, gdy nie jest wskazane ujawnianie prowadzonej przez firmę rekrutacji, a oczekiwania wobec kandydatów są sprecyzowane i z reguły bardzo wysokie. W ten sposób docieramy do kandydatów, którzy – z racji pozycji zawodowej, czy konieczności zapewnienia dyskrecji oraz sukcesów – nie odpowiadają na ogłoszenia.

Zakres usługi executive search project managerów:

 • określenie szczegółowego profilu poszukiwanego kandydata o kompetencjach do zarządzania projektami,
 • pozyskanie potencjalnych kandydatów i selekcja otrzymanych od nich aplikacji,
 • przeprowadzenie oceny formalnej, merytorycznej oraz pogłębionej oceny kompetencji menedżerskich kandydatów,
 • rekomendacja 2-3 kandydatów („Krótka Lista”),
 • uczestnictwo doradcy w procesie rekrutacji przed komisją rekrutacyjną.

Inne artykuły z kategorii: Zarządzanie projektami i programami Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane