fbpx

Treść artykułu

Celem wdrożenia szybkiej ścieżki zarządzania ryzykiem jest usprawnienie podejmowania trudnych decyzji zarządczych w sytuacji kryzysu.

Polega na budowie wysokopoziomowej mapy kluczowych ryzyk w organizacji, ich priorytetyzacji oraz ustaleniu wymagań decydentów w zakresie sposobu zarządzania, szczególne dla tych ryzyk, które są krytyczne z punktu widzenia przetrwania grożącego organizacji kryzysu.

Zarządy niemal wszystkich organizacji stanęły przed koniecznością podejmowania szeregu trudnych decyzji w obliczu nagłego kryzysu wywołanego pandemią SARS-CoV-2. Intuicyjna ocena skutków zmaterializowanych (a nieprzewidzianych wcześniej) ryzyk jest bardzo często emocjonalna i niestety błędna.

Szybka ścieżka wdrożenia zarządzania ryzykiem pomoże w sprawnym ustaleniu jakie metody i narzędzia powinny być zastosowane, aby to ryzyko błędu zminimalizować.

Etapy usługi zarządzania ryzykiem w obliczu pandemii SARS-CoV-2

Etap 1 – Mapa obszarów krytycznych organizacji

Nasze prace polegają na identyfikacji kluczowych/ krytycznych elementów organizacji:

 • procesów (łańcuch wartości)
 • stanowisk, ról, jednostek o unikatowych kompetencjach
 • funkcji (w tym wsparcia)
 • maszyn, urządzeń, materiałów
 • innych krytycznych zasobów

W rezultacie powstaje mapa kluczowych zasobów organizacyjnych, które są krytyczne dla zachowania ciągłości biznesu.

Etap 2 – Budowa środowiska zarzadzania ryzykiem

W etapie drugim nasze prace polegają na:

 • priorytetyzacji zidentyfikowanych obszarów
 • wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za monitorowanie obszarów
 • wstępnej identyfikacji kategorii ryzyk w kluczowych obszarach

W rezultacie określane są rodzaje ryzyk, jakie mogą w obszarze wystąpić oraz zbudowana zostanie pierwsza linia monitorowania ryzyk w organizacji (Linia sterująca ryzykami).

Etap 3 – Wytyczne zarządzania ryzykami

W etapie trzecim prace polegają na doborze rekomendowanych metod i narzędzi dla poszczególnych kategorii ryzyk, w poszczególnych fazach procesu zarządzania ryzykiem:

 • identyfikacji
 • oceny
 • postępowania z ryzykiem
 • monitorowania

W rezultacie zdefiniowane zostaną konkretne oczekiwania związane ze sposobem zarządzania danym ryzykiem, które będą mogły zostać przekazane do właścicieli ryzyk, jako wytyczne do dalszych działań.

Etap 4 – Narzędzia zarządzania ryzykiem

Na tym etapie następuje budowa wspólnych uproszczonych narzędzi zarządzania ryzykami dla całej organizacji, których zadaniem będzie zapewnienie spójnego podejścia do raportowania rezultatów oraz zachowanie standardów ułatwiających komunikację w organizacji.

Rezultatem usługi jest wysokopoziomowy, prosty i zrozumiały dla wszystkich system szybkiej ścieżki zarządzania ryzykami krytycznymi dla organizacji.

Szybka ścieżka zarządzania ryzykiem – nasze doświadczenie

W realizacji usługi wdrożenia szybkiej ścieżki zarządzania ryzykiem korzystamy z szerokiej wiedzy naszych ekspertów z zakresu prowadzenia diagnozy i audytów organizacyjnych, budowania strategii, zarządzania procesami i projektami, optymalizacji struktur organizacyjnych oraz budowania efektywnych systemów zarządczych, w tym w szczególności systemów zarządzania ryzykiem.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

W razie pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Inne artykuły z kategorii: Koronawirus – usługi pomocowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane