fbpx

Treść artykułu

Zespół Grant Thornton zapewnia kompleksowe wsparcie w procesach łączenia oraz podziałów spółek. Nasi eksperci doradzają zarówno na etapie planowania działań, jak również realizują tego rodzaju procesy, zapewniając szeroki zakres wsparcia w obszarze prawnym, podatkowym i księgowym.

Łączenie i podział spółki – forma adaptacji do zmieniającego się otoczenia gospodarczego

Zmieniające się okoliczności prowadzenia biznesu przekładają się na szerokie spektrum potrzeb, celów i wyzwań, przed jakimi stają na co dzień przedsiębiorcy. Wielokrotnie podejmowane są działania mające na celu przyspieszenie tempa wzrostu i ekspansji biznesu. W innych sytuacjach celem jest zachowanie posiadanej już pozycji na rynku albo wręcz próba uchronienia się przed upadłością.

Ważne

Konieczność dywersyfikacji ryzyk, wymogi ze strony banków, chęć sprzedaży części prowadzonego biznesu, realizacja projektu joint venture bądź też po prostu zróżnicowane plany rozwoju poszczególnych obszarów biznesowych często skutkują koniecznością wydzielenia danego obszaru prowadzonej działalności. Wielu przedsiębiorców skłania to do realizacji procesów podziału spółek, w ramach których prowadzą działalność.

Z drugiej strony, zauważyć można tendencję, zgodnie z którą przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na działania służące uproszczeniu istniejących struktur i budowy biznesu opartego o jeden duży podmiot. Przeprowadzane połączenia spółki to nie tylko wewnętrzna konsolidacja, lecz także realizacja strategii rozwoju poprzez akwizycje.

Kompleksowe wsparcie zespołu Grant Thornton

Interdyscyplinarny zespół ekspertów Grant Thornton z bogatym doświadczeniem w realizacji procesów połączeń oraz podziałów spółek zapewnia szeroki zakres wsparcia w przygotowaniu i wdrożeniu optymalnych dla przedsiębiorcy rozwiązań. Zespół prawników kancelarii prawnej Grant Thornton, biegłych rewidentów, doradców podatkowych oraz finansistów, tworzony adekwatnie do wyzwań związanych z danym procesem, zapewnia między innymi:

  • Diagnozę stanu bieżącego i ocenę efektywności potencjalnej reorganizacji
  • Opracowanie możliwych do wdrożenia rozwiązań, mających służyć osiągnięciu przyjętych celów,
  • Wsparcie w wyborze optymalnego scenariusza działań
  • Identyfikację wszelkich konsekwencji prawnych, podatkowych i księgowych podejmowanych działań
  • Opracowanie szczegółowego harmonogramu wszystkich czynności związanych z realizacją procesu
  • Przygotowanie dokumentów związanych z wdrożeniem wybranego scenariusza działań
  • Wsparcie bądź przejęcie ciężaru kontaktów z urzędami, sądami, instytucjami finansującymi i kontrahentami, w związku z realizowanymi procesami
  • Koordynację i nadzór nad wszystkimi obszarami działań realizowanych w związku z procesem połączenia lub podziału
Rafał Śmigórski

Partner

Praktyka pokazuje, że reorganizacje związane z łączeniem lub podziałami spółek są niejednokrotnie planowane przy zbyt wąskim spojrzeniu na dane zagadnienie. Najczęściej uwaga skupiona jest na aspektach prawnych, podczas gdy skutki podatkowe oraz bilansowe są traktowane bez należytej uwagi.

Bywają też sytuacje, w których celem nadrzędnym pozostaje optymalizacja podatkowa. Zapomina się jednak wówczas, że uzyskanie korzyści podatkowych może wiązać się z kosztowymi zawirowaniami natury prawnej lub niepożądanymi skutkami bilansowymi co powoduje, że bilans korzyści i kosztów może okazać się niekorzystny. Dlatego też przy planowaniu jakichkolwiek działań restrukturyzacyjnych tak istotnym elementem pozostaje objęcie danego zagadnienia kompleksową analizą w zakresie skutków prawnych, podatkowych jak i księgowych z perspektywy postawionych sobie celów/ w odniesieniu do postawionych sobie celów? W przeciwnym razie trudno jest dokonać, w sposób w pełni świadomy, wyboru optymalnego scenariusza działań i zrealizować proces w sposób w pełni korzystny, płynny i bezpieczny.

Ważne

Corocznie realizujemy szereg procesów obejmujących połączenia lub podziały spółek. Zespół specjalistów z różnych dziedzin oraz budowana przez lata wiedza i doświadczenie pozwalają nam na prezentowanie szerokiego spektrum rozwiązań, rzetelną ich ocenę oraz sprawne i kompleksowe przeprowadzanie projektów reorganizacyjnych.

Wspieramy w połączeniach lub podziałach duże grupy kapitałowe, w których szeroko rozumiane działania reorganizacyjne toczą się wręcz nieustannie.

W ostatnich latach sukcesywnie wzrasta też liczba projektów, które realizujemy dla prywatnych przedsiębiorców, przywiązujących coraz większą wagę do takich elementów jak bezpieczeństwo, planowanie podatkowe, czy też przejrzystość struktur w jakich prowadzone są ich biznesy.

Zobacz prezentację

Inne artykuły z kategorii: Założenie i reorganizacja biznesu Zobacz wszystkie

Podatkowe skutki Brexitu

Od 1 lutego Wielka Brytania formalnie nie jest już członkiem Unii Europejskiej, choć pozostaje związane unijnym prawem w ramach tzw. okresu przejściowego, który ma trwać do końca 2020 r.  Dotychczasowe negocjacje prowadzone między Wielką Brytanią…

Najczęściej czytane