Od 2017 r. trudniej o zwrot VAT w przyspieszonym terminie10.03.2017

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, poszerzeniu uległ katalog warunków pozwalających na uzyskanie zwrotu VAT w 25-dniowym terminie. W dalszym ciągu termin podstawowego zwrotu VAT będzie wynosił 60 dni, termin skrócony 25 dni, a termin wydłużony 180 dni.

Co się zmieniło od 2017 roku

Jak wynika z nowej ustawy, otrzymanie zwrotu VAT w skróconym terminie zostało ograniczone między innymi obowiązkiem dokonywania płatności poprzez rachunek bankowy, zmniejszeniem do 3 000 zł kwoty przyspieszonego zwrotu wynikającego z poprzednich okresów rozliczeniowych, czy też uzyskaniem statusu podmiotu zaufanego. Nowe warunki ubiegania się o zwrot w terminie 25 dni mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za styczeń/I kwartał 2017 r.

Wszystkie te zmiany zawarte są w nowym brzmieniu art.87 ust.6 ustawy o VAT. I tak od 1 stycznia 2017 r. urząd skarbowy, na wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową, jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

Zwrot VAT dopiero po pełnej kontroli

Jak podano w uzasadnieniu do projektu tej ustawy, dotychczasowe regulacje nie dawały urzędom skarbowym odpowiedniego czasu na zbadanie, czy podatnik nie ma zamiaru wyłudzenia podatku. Dodatkowe utrudnienia powstawały, gdy kwota podatku naliczonego wynikała z wykazywanych kwot do przeniesienia z poprzednich deklaracji i powstawały trudności z ustaleniem wszystkich zapłat.

Dlatego też w myśl nowej ustawy, termin zwrotu może zostać wydłużony przez urzędników w znacznie prostszy sposób. Mianowicie urząd skarbowy może podjąć decyzję o sprawdzeniu rozliczenia nie tylko danego podatnika, ale także innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami i usługami, które są przedmiotem rozliczenia podatnika, a także sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji. Wtedy też nastąpi wydłużenie terminu zwrotu VAT do momentu zakończenia kontroli podatkowej, czynności sprawdzających czy też postępowania podatkowego zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. O wydłużenie terminu zwrotu, ale nie dłużej niż na 3 miesiące, może wnioskować także Komendant Główny Policji, Szef CBA, ABW lub Prokurator Generalny w związku z prowadzonym przez nich postępowaniem.

Outsourcing finansowo-księgowy

Zapoznaj się z usługą

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Amortyzacja jednorazowa – ulga dla(...)

Czytaj więcej →

Zapłaciłeś częściowo gotówką i przelewem(...)

Czytaj więcej →

Jednostki powiązane i niepowiązane, czy(...)

Czytaj więcej →

Korekta podatku naliczonego w przypadku(...)

Czytaj więcej →

Sprawozdanie finansowe i uproszczenia dla(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami