Mamy przyjemność przedstawić Państwu raport poświęcony analizie rentowności spółek budowalnych funkcjonujących na rynku polskim. Przedmiotem analizy są średniej i dużej wielkości spółki deweloperskie i podmioty zajmujące się wznoszeniem obiektów budowlanych.

Raport został sporządzony w oparciu o metodykę i procedurę sporządzania analiz porównawczych (ang. benchmarking), z których korzysta Zespół Cen Transferowych Grant Thornton przy badaniu rynkowości warunków transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi dla celów podatkowych. Analiza benchmarkingowa umożliwia weryfikację warunków zawartych transakcji, a także na bezpieczne ustalanie zasad kalkulacji cen w planowanych transakcjach.

Celem przeprowadzonej analizy porównawczej jest ustalenie przedziałów rentowności dla spółek budowlanych działających na rynku polskim na przestrzeni lat 2009-2013.

Analizę porównawczą poziomu rentowności przeprowadzono według kilku kryteriów, badając jednocześnie wpływ czynników, takich jak skala działalności, profil działalności czy współpraca z podmiotami powiązanymi na poziom rentowności spółek budowlanych objętych analizą.

Wyniki przedstawione w niniejszym raporcie stanowią z jednej strony źródło informacji o sytuacji w branży, z drugiej strony mogą być traktowane jako pewnego rodzaju wyznacznik dla ustalenia rynkowego poziomu rentowności, jakiego należy oczekiwać w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Należy podkreślić jednak, że weryfikacja taka powinna być w każdym przypadku dedykowana konkretnemu przedsiębiorstwu, z uwzględnieniem jego wielkości, a także specyfiki pełnionych funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonych ryzyk w transakcjach kontrolowanych.

Serdecznie zapraszam do lektury.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie [ANALIZA] rentowności spółek budowlanych funkcjonujących na rynku polskim w latach 2009-2013

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.