Ostatni wyrok Naczelnego Sądu administracyjnego w Warszawie z 20 lutego br. musiał zaniepokoić tych przedsiębiorców, którzy wykorzystują w kraju samochody osobowe wynajęte w innym kraju członkowskim. Okazuje się bowiem, że powinni oni zapłacić z tego tytułu podatek akcyzowy.

Użycie samochodów osobowych

Zgodnie z przepisami akcyzowymi podatkowi podlega m. in. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych, czyli ich  przemieszczenie do Polski z  innego kraju członkowskiego. Z wcześniej akceptowanej wykładni przepisów wynikało, że dopóki takie przemieszczenie nie wiąże się z przeniesieniem prawa rozporządzania pojazdem jak właściciel lub z jego rejestracją w Polsce zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, akcyzy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nie ma.

W wydawanych ostatnio przez Ministra Finansów indywidualnych interpretacjach podatkowych dostrzec można inne podejście to opisanej wyżej sytuacji.  Uznaje się bowiem, że wprawdzie nie występuje tutaj wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu, lecz użycie samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jako że czynność taka jest przez przepisy akcyzowe zrównana z podlegającą akcyzie sprzedażą, organy podatkowe z tego wywodzą, że używanie w Polsce wynajętego w innym kraju UE i zarejestrowanego tam  samochodu osobowego powinno być opodatkowane.

Sprawdź Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU Grant Thornton

Stanowisko sądu administracyjnego

Wspomniane na wstępie orzeczenie NSA (I GSK 1249/16) oddaliło skargę na wyrok WSA w Bydgoszczy (I SA/Bd 234/16), w którym sąd podzielił stanowisko organu interpretacyjnego, że wynajęcie samochodu powinno być obciążone akcyzą. Czynność taka stanowi bowiem, jego zdaniem „użycie”, które to pojęcie należy rozumieć szerzej, a nie tylko jako korzystanie z pojazdu w sensie fizycznym.

Zwrócić jednak należy uwagę na stan faktyczny, który był  oceniany w powyższych orzeczeniach. Zapytanie podatnika dotyczyło bowiem sytuacji, w której krajowy podmiot najpierw wynajął samochód w innym państwie UE, przemieścił go do kraju, i tutaj następnie podnajął innemu przedsiębiorcy.

Zdaniem Ministra Finansów, którego interpretacja indywidualna była przedmiotem oceny sądu, w sytuacji gdy podatnik nie będzie rejestrował wynajętych samochodów osobowych w Polsce, nie powstanie u niego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia obowiązek podatkowy. Obowiązek taki natomiast powstanie w sytuacji, gdy sprowadzony do Polski samochód osobowy, będący przedmiotem najmu, zostanie ponownie wynajęty podmiotowi krajowemu w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Wątpliwości pozostają

Powyższe nie oznacza jednak, że przedsiębiorcy, którzy wynajęte w innym kraju członkowskim pojazdy wykorzystują na własne potrzeby (i ich nie podnajmują), mogą spać spokojnie. Są bowiem i takie interpretacje podatkowe, w których uznaje się, że już w przypadku tego pierwszego najmu (od kontrahenta zagranicznego) należy się liczyć z obowiązkiem zapłaty akcyzy.

Wprawdzie w jednym z wyroków sądu administracyjnego, tak daleko idące stanowisko organu podatkowego zostało zakwestionowane, to jednak zagadnienie to wciąż budzi wątpliwości. Wskazane byłoby więc, aby w kwestii wynajmu samochodów resort finansów zajął jednoznaczne stanowisko, a najlepiej znowelizował przepisy akcyzowe tak, aby nie rodziły takich dylematów interpretacyjnych.

Elektro-kalkulator akcyzowy

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Czy wynajem samochodu za granicą podlega akcyzie?

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów