fbpx

Treść artykułu

Po kilku miesiącach prac, Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów o daninie solidarnościowej, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r., wprowadzając nowe obciążenie podatkowe dla osób fizycznych, osiągających dochody powyżej 1 mln zł. Pozyskane w ten sposób środki mają zasilić Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W szczególny sposób danina solidarnościowa może dotknąć osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz wspólników spółek osobowych.

Czym jest danina solidarnościowa?

Opodatkowaniu daniną solidarnościową podlegają osoby fizyczne, które w roku podatkowym uzyskają dochody w wysokości przekraczającej kwotę 1 mln zł. Oznacza to, że osoby fizyczne, których roczne dochody przekraczają 1 mln zł, będą musiały dodatkowo zapłacić, poza podatkiem dochodowym uiszczanym według dotychczasowych zasad, daninę solidarnościową w wysokości 4% kwoty dochodu przekraczającej 1 mln zł.

Co istotne, opodatkowaniu daniną solidarnościową podlegają między innymi dochody:

  1. opodatkowane wg skali podatkowej
  2. z działalności gospodarczej opodatkowane liniowo wg stawki 19%
  3. ze zbycia udziałów lub akcji
  4. zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

Ważny fragment

W sposób szczególny obciążenie daniną solidarnościową mogą odczuć osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą oraz będące wspólnikami spółek osobowych (np. spółek jawnych lub komandytowych).

Czytaj więcej na temat wpływu, jaki może mieć wprowadzenie daniny solidarnościowej na opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej.

Praktyczne skutki wprowadzenia daniny solidarnościowej

Konieczność zapłaty daniny solidarnościowej oznacza w praktyce, że po 1 stycznia 2019 r. w odniesieniu do dochodów przekraczających 1 mln zł konieczne będzie uiszczenie dodatkowego zobowiązania kalkulowanego według stawki 4%, co przekłada się na 40 tys. zł dodatkowego podatku od każdego kolejnego miliona dochodu.

Co za tym idzie, z perspektywy podatników należy zatem przyjmować, że wraz z wejściem w życie przepisów o daninie solidarnościowej doszło do wprowadzenie dodatkowej stawki podatkowej oraz wyeliminowania z systemu podatkowego stawki liniowej, w tym dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Przykładowo, w przypadku dochodów opodatkowanych wg skali dochody powyżej 1 mln zł będą opodatkowane stawką 36% (32% stawki nominalnej + 4% daniny), natomiast w przypadku dochodów opodatkowanych wg stawki 19% dochody powyżej 1 mln zł będą opodatkowane stawką 23% (19% stawki linowej + 4% daniny).

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Objaśnienia Ministra Finansów dotyczące daniny solidarnościowej

W objaśnieniach podatkowych z 28 sierpnia 2019 r. Ministerstwo Finansów nie tylko przedstawiło najważniejsze elementy konstrukcyjne daniny solidarnościowej wynikające z wprowadzonych do Ustawy PIT przepisów, ale również wyjaśniło niektóre kwestie techniczne związane ze sposobem kalkulacji, zapłatą daniny oraz złożeniem deklaracji na formularzu DSF-1. Objaśnienia mogą stanowić istotne wsparcie dla osób, które w terminie do końca kwietnia 2020 r. po raz pierwszy zapłacą daninę solidarnościową.

Niemal rok temu parlament przyjął ustawę wprowadzającą do systemu podatkowej daninę solidarnościową. Z uwagi na upływ czasu, związany z ww. nowelizacją zgiełk medialny ucichł, jednak już niedługo osoby osiągające dochody przekraczające 1 mln zł odczują realne skutki tych przepisów, po raz pierwszy płacąc daninę solidarnościową. W przypadku powstania wątpliwości co do sposobu kalkulacji daniny lub zakresu obowiązków z nią związanych, warto sięgnąć do objaśnień Ministra Finansów lub skontaktować się z zaufanym doradcą podatkowym.

AUTOR: Szymon Konieczny, Specjalista, Doradztwo podatkowe

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

NIK zaleca kontrole podatkowe w SSE

28 maja 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała komunikat „Strefy niespecjalnie ekonomiczne”, krytycznie oceniający funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Wnioski z niego płynące mogą być niepokojące także dla podatników, gdyż zalecane są wzmożone kontrole…

Najczęściej czytane