Już 32 proc. polskich średnich i dużych firm deklaruje, że nie jest w stanie znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów do pracy. To najwyższy odsetek od sześciu lat.

Pomimo „greckiego kryzysu”, rosyjskiego embarga na żywność, problemów z frankiem szwajcarskim i kilku innych zawirowań, które w ostatnich latach przeszkadzały polskiej gospodarce, ta radziła sobie zaskakująco dobrze. Dynamika PKB już ósmy kwartał z rzędu utrzymuje się powyżej 3 proc. rocznie, a wartość dodana brutto w polskim przemyśle rośnie już drugi rok z rzędu w mocnym tempie ponad 4 proc.

Wykres 1. Odsetek średnich i dużych firm w Polsce, które deklarują, że mają duży bądź bardzo duży problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników (w proc.)

wiki

Źródło: Badanie Millward Brown dla Grant Thornton International, realizowane wśród 10 tys. średnich i dużych firm z 36 krajów świata (w tym 200 firm z Polski).
Monika Smulewicz

Partner Departamencie Outsourcingu Rachunkowości w Grant Thornton

Odnotowywana w ostatnim czasie dość dobra passa polskiej gospodarki w wymierny sposób odbija się na funkcjonowaniu pracodawców i pracowników. Widać to choćby w spadającej stopie bezrobocia, ale też w procesach rekrutacyjnych polskich firm. Liczba ofert pracy na rynku rośnie (co pokazują choćby dane publikowane przez urzędy pracy), a liczba kandydatów ubiegających się o jedną posadę spada. Z punktu widzenia całej gospodarki, popytu konsumpcyjnego i budżetu państwa to bardzo pozytywna tendencja, jednak dla polskich firm oznacza to coraz częściej realny problem z obsadzeniem wielu stanowisk. Kłopot znany doskonale pracodawcom z lat 2007-2008 powoli więc wraca na rynek.

Dzięki tej relatywnie silnej koniunkturze, obroty polskich firm rosną, a wraz z nimi nasila się w gospodarce zapotrzebowanie na ręce do pracy. Potwierdzają to najnowsze wyniki badania International Business Report, prowadzonego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton wśród średnich i dużych przedsiębiorstw. Według badania, w ostatnim czasie wyraźnie poprawiła się w Polsce  sytuacja pracowników na rynku pracy, a osłabła pozycja pracodawców. Obecnie aż 32 proc. polskich firm deklaruje, że ma duży bądź bardzo duży problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. To najwyższy odsetek od sześciu lat, a więc właściwie od czasu, kiedy światowy kryzys finansowy docierał do Polski. Jeszcze przed rokiem wskaźnik ten oscylował wokół 15-20 proc., a trzy lata temu wynosił jedynie 8 proc.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Firmom coraz trudniej znaleźć pracowników

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.