Już co piąta spółka notowana na Giełdzie to firma rodzinna. I radzą sobie one często lepiej niż nierodzinna konkurencja – wynika z raportu Grant Thornton pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Fundacji Firmy Rodzinne.

Firmy rodzinne to coraz ważniejszy segment polskiej gospodarki – mają coraz większy udział w PKB, coraz więcej eksportują oraz tworzą coraz więcej miejsc pracy. Nic więc dziwnego, że z każdym rokiem rośnie także ich znaczenie na polskim rynku kapitałowym. Jak pokazuje raport „Rodzinny biznes na Giełdzie”, spółki rodzinne coraz chętniej korzystają z możliwości, jakie daje im rynek publiczny.

Według raportu, na koniec 2016 r. na GPW notowanych było łącznie 176 spółek, które spełniały przynajmniej jedną z czterech definicji przedsiębiorstwa rodzinnego. Spośród nich 82 to spółki notowane na Głównym Rynku GPW, a 94 – na rynku NewConnect.

W latach 2012-2016 zadebiutowało na GPW 77 spółek rodzinnych i grupa ta przez pięć lat w formie IPO i SPO pozyskała ok. 950 mln zł kapitału na rozwój. Co czwarty debiut na GPW we wspomnianych pięciu latach był przeprowadzony przez firmę rodzinną (łącznie odbyło się 307 debiutów). Oprócz tego, 22 spółki rodzinne wyemitowały na Catalyst obligacje korporacyjne o łącznej wartości ok. 2 mld zł.

Wyniki raportu pokazują też, że giełdowe spółki rodzinne to przedsiębiorstwa o dużej dynamice rozwoju. W badanym okresie przychody spółek rodzinnych notowanych na Głównym Rynku GPW wzrosły o 51,6 proc., a w tym samym czasie przychody pozostałych firm spadły o 6,9 proc. Dynamicznie rośnie również kapitalizacja firm rodzinnych na GPW. Na Głównym Rynku na koniec 2016 r. wyniosła ona 33,5 mld zł, co przekłada się na średni roczny wzrost na poziomie 26 proc. W przypadku pozostałych (nierodzinnych) wartość ta przekroczyła 327 mld zł, co dało średni roczny wzrost o 5,7proc.

Dariusz Bednarski

Partner Zarządzający w Grant Thornton, Lider Zespołu Doradztwa dla Firm Rodzinnych

Właściciele polskich spółek rodzinnych – poza rozwojem przedsiębiorstwa w sposób organiczny – coraz chętniej decydują się na upublicznienie spółki poprzez Giełdę. Wyniki naszej analiz potwierdzają, iż przedsiębiorcy ci są aktywnymi uczestnikami rynku oraz że obecność na parkiecie pozwala tym firmom skutecznie się rozwijać.

RAPORT: wersja skrócona

(.pdf, Rozmiar: 4,17 MB)

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Firmy rodzinne atrakcyjną inwestycją na GPW

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Paulina Zalewska-Wichrzycka

Doradca, Certyfikowany Doradca ASO

Skontaktuj się

Paulina Zalewska-Wichrzycka

Doradca, Certyfikowany Doradca ASO

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.