Paulina Zalewska-Wichrzycka

Doradca

Biografia

Paulina posiada ponad ośmioletnie doświadczenie w obszarze doradztwa transakcyjnego. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji projektów związanych ze wspieraniem przedsiębiorstw w procesie pozyskiwania kapitału oraz wprowadzania instrumentów finansowych do Alternatywnego Systemu Obrotu. Prowadzi bieżące doradztwo dla emitentów ASO, a także bierze aktywny udział w realizacji projektów z obszaru fuzji i przejęć. W trakcie swojej kariery zawodowej współpracowała z autoryzowanymi doradcami, wspierając spółki w drodze na rynek NewConnect i Catalyst, uczestniczyła w projektach związanych z modelowaniem finansowym oraz wyceną wartości przedsiębiorstw a także prowadziła projekty pozyskania funduszy dla przedsiębiorstw ze środków unijnych.

Certyfikowany doradca ASO. Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z obszaru zarzadzania wartością przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zaangażowana w działanie zespołu specjalistycznego do firm rodzinnych i współautorka książki „Przyszłość mojej firmy”. Autorka publikacji w prasie fachowej. Prelegentka na szkoleniach.

W 2014 roku dołączyła do zespołu doradztwa transakcyjnego Grant Thornton.

Ostatnie publikacje

Nasi eksperci