Znaczący wzrost cen energii zaskoczył bardzo wielu przedsiębiorców. Jest jednak sposób pozwalający zapewnić dodatkowe przychody dla podmiotów, które zużywają znaczne ilości energii. Jest to raczkująca na rynku nowa usługa redukcji mocy na wezwanie (DSR – Demand Side Response). To jeden z mechanizmów bilansowania krajowej sieci elektroenergetycznej. Usługa pozwala wygenerować dodatkowy strumień przychodów dla przedsiębiorców, którzy mają możliwość czasowej rezygnacji z poboru energii elektrycznej.

Kto kupuje usługę DSR?

Usługa redukcji mocy na wezwanie jest zamawiana przez Państwowe Sieci Elektroenergetyczne S.A. – operatora krajowego systemu energetycznego, który pozyskuje usługę w toku postępowań przetargowych. Dzięki zamówieniu takiej usługi PSE S.A. uzyskuje mechanizm pozwalający, z dnia na dzień, na wyłączenie poboru do 500 MW mocy w skali całego kraju w okresach szczytowego poboru energii. Pobór zmniejszony o taką wartość jest odpowiednikiem średniej wielkości elektrowni. Taką usługę można więc porównać do wirtualnej elektrowni, która nie istnieje w sensie fizycznym, ale zapewnia porównywalny rezultat. Z tytułu utrzymania tej usługi PSE S.A. ponosi wielomilionowe koszty. Koszty, które dla przedsiębiorców świadczących tą usługę są przychodami.

Kto może świadczyć usługę DSR i ile można na tym zarobić?

Usługa DSR pozwala wygenerować dodatkowy strumień przychodów dla przedsiębiorców, którzy mają możliwość czasowej rezygnacji z poboru energii elektrycznej z sieci – w paśmie nie dłuższym niż 6 godzin.

Tylko za samą gotowość do świadczenia takiej usługi możliwe jest uzyskanie przychodu w wysokości od 70 do 100 tys. zł rocznie za każdy megawat (MW) potencjału redukcji! Dodatkowe przychody są możliwe jeszcze do uzyskania za rzeczywistą redukcję zużycia energii po wezwaniu.

Redukcję poboru przedsiębiorcy mogą wykonać na przykład poprzez przełączenie się na zapasowe źródła zasilania (jeżeli nimi dysponują) lub zachowanie wysokiej elastyczności w organizacji swojego działania na przykład poprzez: krótkotrwałe zaniechanie produkcji, wyłączenie części ciągu technologicznego, przesunięcie wolumenów produkcyjnych na następny dzień lub zmianę produkcyjną.

Usługa jest z definicji kierowana do największych odbiorców energii elektrycznej.

Ważny fragment

Jednak na rynku pojawiły się także podmioty „agregujące”, oferujące usługi DSR również dla mniejszych odbiorców energii elektrycznej, których profile zużycia są poniżej 1 MW.

Rynek usług DSR jest nowym i innowacyjnym rynkiem. Wczesne wejście na rynek i opanowanie możliwości świadczenia takich usług może być źródłem korzyści i przewagi konkurencyjnej w długim terminie. Elastycznym i uczącym się podmiotom pozwoli uzyskać dodatkowe przychody, które w ostatecznym rozrachunku sfinansują mniej elastyczne przedsiębiorstwa.

Warto się pospieszyć z przygotowaniami do świadczenia usług, ponieważ w najbliższym czasie będzie ogłoszony przetarg przez PSE S.A. na zakup usług redukcji mocy na wezwanie. Należy mieć na uwadze, że czas potrzebny na proces certyfikacji usługodawcy wynosi do 30 dni od momentu decyzji o świadczeniu usługi.

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.