fbpx

Treść artykułu

Specyfika pracy księgowego oraz kadrowego wymaga doskonałej organizacji i elastyczności względem zmieniających się przepisów. Problemy te są szczególnie bliskie pracownikom Departamentu Outsourcingu, którzy na co dzień troszczą się o wysokie standardy świadczenia usług księgowych i kadrowo-płacowych, a ich wiedza i umiejętności stanowią kluczowy czynnik wpływający na sukces i dynamiczny rozwój naszych Klientów.

Dzielimy się zatem kalendarzem pomocnym w codziennej organizacji pracy, dzięki któremu będziecie na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i ważnymi terminami.

Kalendarz księgowego na październik – warto wiedzieć

Nowy JPK od października – Za okresy od 1 października 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.

Uwaga! Spółka komandytowa podatnikiem CIT już od 2021 r.? Z opublikowanego na stronach rządowych wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów można wnioskować, że spółki komandytowe staną się podatnikami CIT i to najprawdopodobniej już od 2021 r. Pomimo, że nie są znane szczegóły, a pomysł nie jest nowy (pierwsze próby wprowadzenia takiej zmiany były już w 2013 r.), ujawnioną zapowiedź zmian z pewnością można określić jako ogromną i niemiłą niespodziankę dla pokaźnego grona przede wszystkim polskich firm prywatnych.

Najważniejsza data dla księgowych: 15.10.2020 r.

Złożenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do KRS przez jednostki, które nie podlegają nadzorowi KNF, w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu oraz złożenie do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprawozdania finansowego za 2019 r. przez jednostki nieobjęte wpisem do KRS, jeśli sprawozdanie to podlegało badaniu przez biegłego rewidenta.

Zobacz prezentację

Szukasz wsparcia w zakresie księgowości?

Kalendarz kadrowego na październik – warto wiedzieć

Od 05 09 2020 wydłużono możliwość pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu COVID-19 w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu (Dz. U. 2020 nr 1423)

Od 04 09 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe regulacje prawne nakładają na pracodawców dodatkowe obowiązki (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE).

Rząd chce na stałe wprowadzić pracę zdalną do kodeksu pracy. Trwają przygotowania do nowelizacji obowiązujących obecnie przepisów.

Najważniejsze daty dla kadrowych: 20.10.2020

Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych we wrześniu 2020 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego we wrześniu 2020 r. od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu.

Zobacz prezentację

Szukasz wsparcia w zakresie kadr i płac?

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane